Alliantie Samen werken voor werk biedt kansen voor doe-agenda’s Perspectief op Werk

Het kabinet heeft 70 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de 35 arbeidsmarktregio’s om meer werkzoekenden naar werk te begeleiden. Tot half juli hadden zij de tijd actieplannen op te stellen. De focus in de actieplannen moet liggen op een korte termijn doe-agenda voor het verzilveren van kansen die de krappe arbeidsmarkt biedt. Maatwerk en meer samenwerking moet daarbij zorgen voor goede matches tussen werkzoekenden en beschikbaar werk.

 

Martine Schuijer, projectleider Perspectief op Werk Foto: Rob Voss

Met Perspectief op Werk (POW) doen werkgevers (VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland), gemeenten (VNG, G4, G40), UWV, de MBO-Raad en ministeries (OCW en SZW) een oproep aan de arbeidsmarktregio’s om kansen die de arbeidsmarkt nu biedt optimaal te benutten voor werkzoekenden. De alliantie Samen werken voor werk kan de regio’s daarbij goed helpen. Dat zegt POW-projectleider Martine Schuijer (VNO-NCW en MKB-Nederland). De nieuwe initiatieven moeten volgens haar vooral betere en snellere matching en begeleiding opleveren voor werkgevers en alle mensen die kunnen en willen werken. “De krappe arbeidsmarkt biedt volop kansen, maar vaak moet nu wel wat extra gebeuren voor het werkfit maken, opleiden, matchen of begeleiden van kandidaten. Nu de zon economisch nog volop schijnt, moeten we de kansen aangrijpen.”

Meer samenwerking

Hiervoor is vooral meer samenwerking nodig. Schuijer: “Het lijkt me zelfs een voorwaarde. Voorbereiden, opleiden, matchen of begeleiden van werkzoekenden is een vak, waar private specialisten goed in zijn. Hun kennis en ervaring zijn hard nodig.” Dat vereist ook meer samenwerking tussen de private partijen onderling. Daarom is Schuijer blij met de aanpak van de alliantie. Leden van de vier koepelorganisaties hebben samen alle instrumenten voor het werkfit maken, opleiden, matchen en begeleiden van werkzoekenden. Door de aanpak op werkzoekenden af te stemmen met ‘treintjes’ van benodigde hulpmiddelen ontstaat maatwerk: een ‘langere trein of enkele wagons’.

Transparantie

Daarnaast is volgens Schuijer vooral goed zicht vereist op de werkzoekenden. “Die transparantie is nodig om competenties goed te matchen en ontwikkelen. Sommige gemeenten zijn hier al ver mee, terwijl anderen net van start gaan.” En houd werkgevers uit het ‘woud’ van alle verschillende regelingen, adviseert zij. “Vaak zijn werkgevers niet bang voor kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar wel voor dat woud.”