Regionale mobiliteitsteams bieden hulp op maat voor werkzoekenden

Het coronavirus kost banen en werk. Daarom heeft het kabinet op 28 augustus dit jaar een aanvullend sociaal pakket van €1,4 miljard aangekondigd, als onderdeel van het derde steun- en herstelpakket. Hiermee wordt onder andere met scholing en bemiddeling ingezet op het snel vinden van een nieuw inkomen. Onderdeel van het sociaal pakket is ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk, waaronder aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams.

Een breed consortium aan samenwerkingspartners, waaronder de alliantie Samen werken voor werk, heeft maandag 30 november jl. afspraken gemaakt over hoe deze van-werk(loosheid)-naar-werk crisisdienstverlening vormgeven gaat worden in de 35 arbeidsmarktregio’s.

Drie arbeidsmarktregio’s – Groot Amsterdam, Midden Brabant en Utrecht – zijn gestart met het inrichten van mobiliteitsteams die extra bemiddeling gaan bieden. Medio 2021 moeten in alle 35 arbeidsmarktregio’s de loketten van de mobiliteitsteams zijn geopend. De mobiliteitsteams zijn een samenwerking tussen de vakbonden FNV, CNV en VCP, werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO, UWV, gemeenten (G4, G40, VNG en Divosa), Cedris, MBO Raad, NRTO, SBB en de ministeries van OCW en SZW. Deze week hebben de partijen met minister Koolmees en staatssecretaris Van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daartoe een intentieverklaring ondertekend. De ABU, OVAL, AWVN, NBBU, VSNU, Vereniging Hogescholen en NBBU steunen de aanpak.

Maximum aantal ontwikkeladviezen binnen 1,5 dag bereikt
Vanaf 1 december was het weer mogelijk om ontwikkeladviezen aan te vragen. De ontwikkeladviezen maken onderdeel uit van de regeling NL leert door. Mensen konden zich aanmelden via een loopbaanadviseur voor een kortdurend ontwikkeladviestraject, om meer inzicht te krijgen op hun ontwikkelkansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Woensdagmiddag, dus binnen anderhalve dag, was het maximum aantal registraties van 55.000 al bereikt! Dat betekent dat er geen nieuwe trajecten meer geregistreerd kunnen worden. Reeds geregistreerde trajecten die volgens de voorwaarden van de regeling worden afgerond en waarvoor subsidie is aangevraagd, ontvangen uiteraard de subsidie.

Eerder konden mensen vanaf 1 augustus 2020 ontwikkeladvies krijgen. Toen was binnen één maand het maximale aantal van 22.000 bereikt.

Het bericht met de link naar de uitgebreide kamerbrief vindt u hier.