Kabinet investeert in Werkcentra door heel Nederland

Het kabinet investeert fors in het opzetten van Werkcentra door heel Nederland. Deze centra fungeren als één loket waar zowel werkzoekenden en werkenden als bedrijven terechtkunnen voor diverse vragen over ontwikkeling, werk en diverse vormen van ondersteuning. De investering van €86 miljoen zal resulteren in de oprichting van Werkcentra in alle 35 arbeidsmarktregio’s, waardoor iedereen gemakkelijk toegang heeft tot hulp bij werkgerelateerde vragen, ongeacht hun achtergrond of uitkering. Het streven is om de dienstverlening beter te coördineren en de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren. Deze maatregelen zijn onderdeel van bredere hervormingen voor de arbeidsmarkt die eerder werden aangekondigd door minister Van Gennip.

Onze inzet

De alliantie Samen werken voor werk zet zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen die wil werken, ook kan werken en de kandidaat en werkgever de juiste ondersteuning krijgen om de weg naar werk en een passende match te vinden. Wij juichen het toe dat er toegewerkt wordt naar een meer uniforme set aan instrumenten. Een eenvoudige weg naar opleiding en/of werk en een sterke regionale samenwerking met alle relevante dienstverleners in de regio zijn belangrijk om zoveel mogelijk mensen optimaal te ondersteunen. De Alliantie en haar leden zetten zich actief in om dat gezamenlijk zowel landelijk als in de regio vorm te geven.

Lees hier de brief van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen aan de Tweede Kamer over de hervorming arbeidsmarktinfrastructuur.