Hoe wordt de infrastructuur van de arbeidsmarkt ingericht?

Om voor meer mensen de weg naar (ander) werk te vereenvoudigen en om werkgevers de kans te geven makkelijker geschikte kandidaten te vinden voor hun vacatures is de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezig om de arbeidsmarktinfrastructuur te hervormen. Op 3 juli wordt er een online informatiebijeenkomst georganiseerd voor werkgeversorganisaties, private partijen en arbeidsmarktprofessionals over de stand van zaken van deze hervorming.

Op maandag 29 april stuurden de ministers van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hun brief over de hervorming van de infrastructuur voor de Nederlandse arbeidsmarkt naar de Tweede Kamer. Daarin worden maatregelen voorgesteld ter verbetering van de gezamenlijke publieke en private dienstverlening voor werk en scholing aan werkzoekenden, werkenden en werkgevers. Het doel: grotere vindbaarheid en toegankelijkheid én meer samenwerking tussen partijen die op dit vlak diensten verlenen. Wat betekent dit voor de huidige dienstverlening en heeft dit ook gevolgen voor samenwerkingen die nu al in de regio’s zijn ingezet? Je hoort het tijdens dit webinar.

Vanuit de alliantie vertellen we ook graag iets hoe we kijken naar de rol van de aangesloten leden van ABU, Cedris, NRTO en OVAL om met elkaar meer mensen te helpen om de stap naar – of een volgende stap op – de arbeidsmarkt te kunnen zetten.

Voor wie?

Werkgevers, uitzenders, private opleiders, private begeleiders, re-integratiebedrijven zijn en brancheorganisaties zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Ook iedereen die meer wil weten over de arbeidsmarkthervorming, is welkom.
Van de informatiebijeenkomst wordt een verslag en een Q&A gemaakt.

Aanmelden?

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 3 juli kan via de website van de Programmaraad.

Bij deelname aan de online informatiebijeenkomst op 3 juli van 9:30-11:00 uur is het relevant om vooraf het webinar van 14 mei te bekijken