Ministerie SZW en alliantie Samen werken voor werk in gesprek over Ontwikkelpaden

Steeds meer sectoren hebben een tekort aan personeel. Om werkzoekenden te helpen de stap naar een krapteberoep te zetten, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – in samenwerking met brancheorganisaties en andere relevante partijen – zogeheten Ontwikkelpaden ontwikkeld. Dit zijn op maat gemaakte paden, die ervoor zorgen dat werkzoekenden met passend onderwijs wel de stap naar werk in die sector kunnen zetten en zich kunnen ontwikkelen binnen de sector. Op donderdag 11 april lichtte Janne van Stokkom, senior beleidsmedewerker van het ministerie SZW de laatste stand van zaken toe aan de alliantie Samen werken voor werk. Ook werd ingegaan op de rol die alliantiepartners ABU, Cedris, NRTO en OVAL met elkaar kunnen spelen.

De kinderopvang is de eerste branche waar gewerkt wordt met een Ontwikkelpad. Zowel mensen die in deze sector aan de slag willen als groepshulpen die meer willen leren, kunnen gebruikmaken van het Ontwikkelpad. Voor de zomer volgen Ontwikkelpaden in de sectoren techniek/bouw/energie, ouderen- en gehandicaptenzorg en sociaal werk. Na de zomer volgt de sector groen/hoveniers.

Nauwe samenwerking

Het ministerie is initiatiefnemer van de ontwikkelpaden. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het ministerie OCW, vakdepartementen en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Het eigenaarschap ligt bij de sectoren zelf, omdat zij het beste weten wat relevant is voor hun branche. Centraal staat de werkzoekende en wat hij of zij nodig heeft om de stap naar (ander) werk te kunnen zetten. Ook centrumgemeenten spelen een belangrijke rol voor de toeleiding van werkzoekenden naar de kraptesectoren. Zij vervullen een regierol om de samenwerking tussen de verschillende regionale publiek-private partners, zoals WSP’s, UWV, opleiders en uitzenders, te stimuleren.

Nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur

Door de Ontwikkelpaden goed te monitoren, kunnen indien nodig snel verbeteringen worden doorgevoerd. Deze lerende aanpak is ook belangrijk voor uitwerking van de nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur waar Regionale Werkcentra in de 35 arbeidsmarktregio’s een centrale rol spelen. Ook uitzendorganisaties, private opleiders en loopbaancoaches kunnen binnen de Werkcentra een belangrijke rol spelen en met maatwerk meer mensen begeleiden naar (ander) werk. Tijdens het overleg tussen de alliantiepartners en het ministerie is gesproken over wat nodig is om samenwerking te verbeteren en hoe gezamenlijk kan worden opgetrokken om de Ontwikkelpaden tot een succes te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto (vlnr): Arend Pieterse (Cedris). Laura Spangenberg (ABU), Janne van Stokkom (ministerie SZW), Ciel Stevens (NRTO) en Roel Fransen (OVAL