Woningcorporaties startpunt voor begeleiding naar werk

Uniek breed ‘ecosysteem’ neemt belemmeringen weg

Door het verbinden van wonen, werken en welzijn krijgen inwoners van Eindhoven met een sociale huurwoning en een ‘afstand’ tot de arbeidsmarkt hulp bij het vinden van werk. Diverse partijen waaronder woningcorporaties, Springplank040, gemeente Eindhoven en Randstad Nederland hebben hiervoor het publiek-private ‘ecosysteem’ Aan de Slag040! gevormd. Ook voor mensen die eerder vastliepen in het reguliere hulpsysteem.

Grondlegger van Aan de Slag040! is Theo van Kroonenburg, sinds 2018 directeur-bestuurder van woningcorporatie Trudo. Met een achtergrond in de werkvoorziening en re-integratie had hij veel ervaring met mensen met een ‘afstand’ tot de arbeidsmarkt. “Daar wilde ik vanuit onze woningcorporatie ook wat mee doen voor huurders die hulp nodig hebben om werk te vinden of op een andere manier weer meer deel te nemen aan de samenleving. Een deel van deze mensen blijft ‘onzichtbaar’ of is eerder vastgelopen bij de reguliere hulpverlening, bijvoorbeeld vanuit gemeenten. Vaak moet er dan wat extra gebeuren, vooral door de ‘ketens’ van wonen, werken en welzijn goed te verbinden tot één ecosysteem zonder schotten,” aldus Van Kroonenburg over de ambitie.

Extra voordeur

Hiervoor is samenwerking gezocht met meerdere partijen, waaronder: Randstad (voor de begeleiding naar passend werk), regionale werkgevers, maatschappelijke partner Springplank040 en METmet (specialist in sociale innovatie). Met hulp van Start Foundation begon in 2020 een pilot, waarin uiteindelijk 38 huurders die hadden aangegeven aan het werk te willen, zijn geholpen. Hun situatie en achtergrond waren zeer divers. Het belangrijkste criterium voor deelname is motivatie. Deelnemers kwamen vooral ‘binnen’ via Trudo dat huurders informeert over de mogelijkheid. Dat kan ook gebeuren als er problemen ontstaan, zoals schulden die ter sprake komen bij een huurachterstand.

Zo is een laagdrempelige ‘parallelle voordeur’ gecreëerd voor mensen die vaak uit het zicht van de gemeente blijven,” zegt Rogier Schweitzer, branchespecialist publiek-private samenwerking van Randstad. “In nauwe samenwerking gaan wij voor hen aan de slag. Wij kijken daarbij naar alle belemmeringen die er zijn voor meer participatie. Dat kan van alles zijn: hulp bij het solliciteren, schuldhulpverlening, een opleiding maar bijvoorbeeld ook dingen rond het huis die eerst af moeten om ruimte in het hoofd te creëren.” Bij de begeleiding werken een jobcoach van Randstad en begeleiders van Springplank nauw samen. Voor Randstad was dit ook een nieuwe stap. Schweitzer: “Het was wennen en een kwestie van elkaar leren kennen. Wij hebben al veel ervaring met publiek-private samenwerking, maar nog nooit in zo’n brede vorm. Dat bevalt nu heel goed en ik verwacht dat we dit de komende jaren zeker op meer plaatsen gaan zien.”

Verbinding moest groeien

De gewenste samenwerking zonder schotten was er niet meteen. Die moest groeien. Schweitzer: “De pilot begon moeizaam. Eigenlijk was dat goed om tot een betere aanpak te komen. We waren in het begin onvoldoende verbonden en keken allemaal vanuit ons eigen perspectief en onze eigen oplossing. Die kleine ‘ego-systemen’ moest we verbinden tot het veel grotere ‘ecosysteem’, waarin we het echt samen doen. Daarbij maakt het niet uit of iemand nu ‘van’ Trudo, Randstad of Springplank is. We doen alles voor het resultaat en het doel van de deelnemer.”

Ondanks de moeizame start werd de pilot een succes. Van de deelnemers vond 40 procent betaald werk en ongeveer 30 procent stroomde door naar scholing, vrijwilligerswerk of andere dagbesteding. En ook dat is een succes, zegt Van Kroonenburg. “Er zijn veel mensen geholpen die anders buiten beeld blijven. Dat is belangrijk om de groeiende segregatie in de samenleving tegen te gaan. Werk is zeer belangrijk om mee te blijven doen, maar participatie is meer dan alleen een baan.”

Ook de financiële evaluatie van de pilot was succesvol. De investeringskosten van de gemeente (175.000 euro) waren alleen met de besparing op de uitkering al snel terugverdiend. Schweitzer: “En dan hebben we het nog niet over de enorme kosten van bijvoorbeeld een huisuitzetting. Ook dat wordt hiermee voorkomen en die kosten zijn vele malen hoger.”

Pilot met vervolg

Na de pilot kreeg Aan de Slag040! een vaste vorm. De financiering van Start Foundation is overgenomen door de gemeente. Die houdt zich wel bewust op de achtergrond. Schweitzer: “Een keuze om deze alternatieve voordeur naar hulp open te houden. Huurders die hulp nodig hebben, kunnen de woningcorporatie als minder ‘bedreigend’ ervaren dan de gemeente, zeker als ze daar een afhankelijkheidsrelatie mee hebben. Soms komen mensen alsnog bij de gemeente terecht, maar dan kunnen we wel zorgen voor een zachte landing.”

In 2021 zijn bijna vijftig nieuwe deelnemers ingestroomd. Een groot deel van hen zit op dit moment nog in het traject. De verwachting is dat minimaal de helft doorstroomt naar werk. “Met de gegroeide samenwerking is dat nu echt haalbaar. Ook verwachten we dat ongeveer 35 procent naar onderwijs of vrijwilligerswerk uitstroomt. We willen uiteindelijk honderd deelnemers per jaar begeleiden. Daarbij speelt het bedrijfsleven rond Eindhoven een belangrijke rol. Zij bieden veel kansen. Echt niet alleen door de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook door hun opvallend sociale insteek. Ook zij zijn inmiddels echt aangehaakt bij de samenwerking,” aldus Schweitzer.

Zo is Aan de Slag040! nu verder aan het opschalen. Inmiddels is ook een tweede woningcorporatie (Woonbedrijf) ingestapt. Van Kroonenburg: “Dat maakt ons nog krachtiger met toegang tot meer mensen achter de voordeur.”


“Helemaal op mijn plek na hulp bij solliciteren”

Angela Ramcharan werkte 21 jaar als zelfstandig kok toen ze in 2020 thuis kwam te zitten omdat haar contract niet werd verlengd. Er is vrij veel vraag naar koks, maar toch viel passend werk vinden voor haar niet mee. “Vooral door de werktijden in de avonduren. Dat is niet handig met mijn twee kinderen. Ik heb altijd gewerkt en wilde dat heel graag weer, maar het bleek lastig om passend werk te vinden. Daardoor zat ik tien maanden thuis.” Om meer kans te maken bij de schaarse banen buiten de avonduren wilde Ramcharan graag hulp bij het solliciteren. Dat kreeg ze bij Aan de Slag040!. “Ik heb een coachingsgesprek gevoerd over mijn mogelijkheden. Ook kreeg ik ondersteuning bij het schrijven van mijn cv en sollicitatiebrieven. Hierdoor kon ik zelf beter solliciteren en werd ik al snel aangenomen als kok in de kantine bij de Fontys hogeschool in Eindhoven. Dit werk is overdag en sluit goed aan op de schooltijden. Daardoor is kinderopvang niet nodig. Ook als kok kan ik me uitleven. Ik maak elke dag verse soepen, sandwiches, salad-shakers, worstenbroodjes, maar bijvoorbeeld ook vegetarische pizza van naanbrood. Ze kookten hier volgens recept, maar met mijn ervaring wilde ik graag wat meer vrijheid om het eten mijn eigen twist te geven. Ik kreeg twee weken om het te bewijzen en al na een paar dagen kreeg ik alle vrijheid. Dat was geweldig! Hierdoor is dit in alle opzichten een heel passende baan, waar ik heel blij mee ben en onze gasten ook. Ik kreeg ook al snel wat meer uren. Ik begon met 25 en werk nu 30 uur. Voor mij is dat perfect. Ik zit hier echt op mijn plek.”

Meer informatie over deze case? Vul het onderstaande formulier in.

Samenwerking in het kort

Wie: Woningcorporaties Trudo en Woonbedrijf, Randstad Nederland, Gemeente Eindhoven, Springplank040 (maatschappelijke partner), METmet (sociale innovatie), werkgeversnetwerk Koenraed.
Wat: Huurders die aan de slag willen, begeleiden naar werk of andere maatschappelijke deelname, door zeer nauwe samenwerking binnen één ‘ecosysteem’ van wonen, werken en welzijn.
Toegevoegde waarde:   Woningcorporaties hebben toegang tot huurders die werk willen, waarbij Randstad en Springplank hen actief begeleiden. Daarbij helpen alle partijen met het direct oplossen van belemmeringen.
Sinds: 2020
   
   
Resultaat: Bij de pilot ging 40 procent van de deelnemers aan het werk, 30 procent stroomde door naar scholing, vrijwilligerswerk of andere dagbesteding. Ook de financiële en maatschappelijke kosten-batenanalyse is positief. Van de 50 nieuwe deelnemers in 2021 gaat naar verwachting meer dan de helft aan het werk. In 2022 stromen er naar verwachting weer 100 in.