Verkorte opleidingstrajecten

Meer maatwerkscholing werkzoekenden door betere samenwerking

Verkorte opleidingstrajecten zijn waardevol voor het omscholen van werkenden en om werkzoekenden succesvol aan het werk te helpen. UWV en gemeenten werken hiervoor steeds vaker samen met private opleiders. UWV verruimde in 2021 het eigen opleidingsaanbod om werkzoekenden meer maatwerk te kunnen bieden. Dat werpt inmiddels zijn vruchten af.

Om te zorgen voor een zo breed mogelijk aanbod van opleidingstrajecten introduceerde UWV begin 2021 het Inkoopkader Scholing. Dit is een ‘open house’-constructie waarvoor opleiders, die aan de gestelde eisen voldoen, zich kunnen aanmelden om scholing te verzorgen voor klanten van UWV. Begin 2022 was er hierdoor een scholingsaanbod van 640 opleiders te vinden. Van het reguliere aanbod van ROC’s tot de soms hele specifieke trajecten die private opleiders bieden, zoals Capabel Onderwijs dat vooral (verkorte) opleidingen aanbiedt voor Zorg & Welzijn, een sector met grote tekorten en dus baankansen. “Een opleiding geeft vaak net het extra zetje dat mensen nodig hebben om succesvol aan de slag te gaan en blijven. Om hen maatwerk en passende opleidingsmogelijkheden te kunnen bieden, willen wij een zo divers mogelijk aanbod hebben. Als werkzoekenden daar zelf uit kunnen kiezen, is de kans op succes meteen al veel groter,” zegt Niels Lüschen (contract- en leveranciersmanager) van UWV.

Meer betrokkenheid bij opleiden

Meer maatwerk bieden in ontwikkelmogelijkheden vraagt wel meer dan alleen extra opleidingsaanbod. Ook het contact met opleiders is geïntensiveerd door de aanstelling van twaalf contract- en leveranciersmanagers bij UWV. Lüschen: “We willen het opleiden niet alleen ‘uitbesteden’, maar juist meer betrokken blijven bij het opleiden. Daardoor zijn we constant in gesprek met opleiders en uiteraard onze klanten. Uiteindelijk begint maatwerk in het 1-op-1-gesprek met hen. Als daarin blijkt dat een opleiding kan helpen, komt het brede opleidingsaanbod in zicht. Verkorte opleidingstrajecten blijken waardevol voor onze klanten en extra aantrekkelijk omdat ze hierdoor relatief snel doorstromen naar werk.”

Groeiende vraag verkorte en maatwerkopleidingen

In de praktijk blijken veel werkzoekenden aan de slag te kunnen in de zorg. Hiervoor verzorgt Capabel jaarlijks zo’n honderd verkorte opleidingen voor klanten van UWV, op een totaal van enkele duizenden opleidingen in de diverse leerwegen die Capabel jaarlijks verzorgt. Bij UWV-klanten is de opleiding Doktersassistent het meest gevraagd. Andere veel gevolgde opleidingen zijn bijvoorbeeld: Persoonlijk Begeleider, Apothekersassistent, Onderwijsassistent of Verzorgende.
Naast de trajecten voor UWV merkt Capabel dat er ook in het algemeen een groeiende vraag is naar verkorte en maatwerkopleidingen. “Niet alleen voor mensen die willen om- of bijscholen, maar ook onder de jongvolwassenen van ongeveer 19 tot 23 jaar. Ook zij willen vaak snel aan het werk en kiezen dan bewust voor de combinatie van werken en leren,” zegt Pascal Schoenmakers (teamcoach Studentenservice) van Capabel. “Het voordeel van private opleiders is vaak dat die het onderwijsaanbod flexibeler kunnen afstemmen op de leerbehoeften van mensen. Wij kunnen bijvoorbeeld door het hele jaar meerdere startmomenten bieden en een opleiding echt afstemmen op wat studenten nog nodig hebben.”

Groeiende samenwerking

Capabel werkt al jaren voor klanten van UWV en merkt dat UWV hiervoor de laatste jaren steeds nauwere samenwerking zoekt. Schoenmakers: “Wij hebben meer contact met werkcoaches van UWV en als zij vragen hebben over opleidingsmogelijkheden informeren wij hen vaker. Niet om iets te ‘verkopen’, maar om samen de beste oplossingen te creëren. Dat er vervolgens ook opleidingen worden afgenomen, is meer het gevolg van ons contact dan een vooropgezet doel. Zo is onze samenwerking de afgelopen jaren echt gegroeid en zijn we meer partners geworden. Daardoor kunnen we betere kansen bieden voor werkzoekenden en werkenden die willen omscholen.”
De opleider ziet de hechtere manier van samenwerking bij meer publieke partijen ontstaan. “Ook gemeenten zoeken vaker nauwere samenwerking voor de opleidingsbehoeften van werkzoekenden. En het mooie is dat alle betrokkenen de vruchten plukken van de nauwere samenwerking en afstemming. Naast UWV gaan we voor de gemeente Rotterdam bijvoorbeeld ook op een vergelijkbare manier aan de slag. Ik verwacht dat we dit steeds meer gaan zien,” aldus Schoenmakers.

 

“Als werkzoekenden zelf een passende opleiding kunnen kiezen, is de kans op succes meteen al veel groter”

Niels Lüschen, contract- en leveranciersmanager UWV


“Blij met late carrièreswitch naar de zorg”

Catharina Bras (62) werkte 40 jaar als directiesecretaresse bij bedrijven. Toen ze vastliep in de soms nogal harde zakenwereld kreeg ze via UWV de kans om een zijstap te maken naar de zorg. Ze volgt sinds september 2021 de verkorte opleiding Doktersassistent van Capabel Onderwijs. “Bij een ROC duurt dat drie jaar, maar mijn verkorte opleiding duurt 15 maanden door een combinatie van leren en werken. Dat is intensief met twee dagen stage bij een huisartsenpraktijk in IJmuiden en twee dagen les: één dag klassikaal in Amsterdam en één dag online.”

De doktersassistent in opleiding is blij dat ze deze ‘late carrièreswitch’ kan maken. “Nadat ik vastliep, wilde ik echt iets anders. De zorg trok mij, omdat ik hier veel voor mensen kan betekenen. En er zijn veel baankansen. UWV heeft hierin goed met mij meegedacht en de opleiding sluit goed aan op mijn mogelijkheden en behoeften. Ik twijfelde vooraf wel even: heeft het nog zin om op mijn leeftijd om te scholen? Maar er zijn enorme tekorten in de zorg en ik kan op deze manier nog jaren met veel voldoening werken. Want dat geeft het mij doordat ik mensen echt help, aan de telefoon en in onze praktijk.”

Weer leren voor een examen was in het begin wel even wennen. “Zo’n traject is intensief, dus het komt je niet ‘aanwaaien’, maar het lukt en dit is wat ik wil. Ik kan op de elektrische fiets naar de huisartsenpraktijk en hier leer ik ontzettend veel.” Het vinden van de stageplek bleek niet zo vanzelfsprekend. “Dat vond ik best opvallend vanwege de tekorten in de zorg. De wil is er wel, maar door de schaarste is er ook weinig tijd om mensen op te leiden. Toch is dat nodig om dit probleem aan te pakken. De huisartsenpraktijk waar ik nu werk, heeft dat gelukkig door. En ik kan de komende jaren zeker weer vooruit in mijn nieuwe beroep.”

Meer informatie over deze case? Vul het onderstaande formulier in.

Samenwerking in het kort

Wie: UWV en Capabel Onderwijs.
Wat:

Verkorte opleidingstrajecten verzorgen voor werkzoekenden.

Toegevoegde waarde:  

UWV kent de werkzoekenden en Capabel kan opleidingen flexibel afstemmen op leerbehoeften van studenten.

Sinds: Jarenlange samenwerking intensiveerde in 2021.
Resultaat:

UWV kan dankzij opleiders meer maatwerk bieden aan werkzoekenden. De nauwere samenwerking zorgt ook voor betere afstemming over de opleidingsmogelijkheden.