“Eindelijk weer werk en rustiger vaarwater”

Premika Ramautar (31) zat vier jaar in de WW en bijstand voor ze in september 2017 deelnam aan het trainingsprogramma Aanbodversterking. “Eerder heb ik drie jaar secretarieel en administratief werk gedaan, maar ik kwam tijdens de crisis thuis te zitten. Ik kon toen geen nieuw werk vinden. Als alleenstaande moeder is dat extra lastig, omdat je minder flexibel bent. Het trainingsprogramma heeft mij goed geholpen, vooral de tips en adviezen voor sollicitaties. Ik begon eerst als klantenservicemedewerker bij een ander bedrijf en via mijn jobcoach hoorde ik dat er een vacature kwam bij Calder Werkt. Hier ben ik aangenomen als administratief medewerkster. Dat bevalt heel goed. Ik ben blij dat ik weer werk heb. Ik sta weer op eigen benen en mijn leven is in een stuk rustiger vaarwater gekomen.”

‘Dit is niet van hen of ons, maar echt van ons samen’

Katharina de Kool, teammanager gemeente Rotterdam

Uitstroom uit bijstand na gezamenlijk trainingsprogramma voor aanbodversterking

Voordat mensen die langdurig in de bijstand zitten aan het werk kunnen, is het vaak nodig om eerst hun motivatie, zelfvertrouwen, veerkracht en weerbaarheid te versterken. De gemeente Rotterdam lanceerde hiervoor samen met Calder Werkt een intensief trainingsprogramma van vier weken. Daarvoor werken trainers van Calder Werkt nauw samen met jobcoaches en jobhunters van de gemeente. Ruim de helft van de deelnemers vindt hierna werk. Bovendien maakt de versterking van kandidaten de kans op duurzaam succes groter.

Calder werkt in opdracht van werkgevers of uitkeringsinstanties aan de inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt. In Rotterdam wordt voor de doelgroep van de Participatiewet breed samengewerkt met de gemeente. Calder Werkt stelt fysieke diagnoses, neemt taaltoetsen af en doet loonwaardeonderzoek. Sinds medio 2017 is ook het trainingsprogramma Aanbodversterking toegevoegd. “Het doel is niet direct de uitstroom naar werk, maar een versterkende schakel in het traject daarnaartoe,” schetst Katharina de Kool, teammanager afdeling Matching van de gemeente Rotterdam.

Opdoen arbeidsritme en drempels wegnemen

Wekelijks start een door de gemeente samengestelde groep van circa 15 deelnemers aan een trainingsprogramma van vier weken. Zij worden eerst twee weken van 24 uur en dan twee weken van 32 uur getraind door trainers van Calder Werkt. Tijdens het trainingsprogramma doen de deelnemers arbeidsritme op en worden problemen gesignaleerd waar zij in hun privéleven tegenaan lopen. Bijvoorbeeld op het gebied van vervoer, kinderopvang, huisvesting of schulden. Doordat de jobcoaches van de gemeente dagelijks aanwezig zijn, kunnen zij dit direct met deelnemers bespreken en drempels wegnemen. Jobhunters van de gemeente schuiven wekelijks aan met de nieuwste vacatures van het werkgeversservicepunt.

Ook kwalitatieve resultaten

Resultaat: binnen 12 weken stroomt 60% van de deelnemers door naar werk of een vervolgtraject. Maar de resultaten zijn volgens De Kool vooral kwalitatief en breder dan alleen uitstroom. “Er komen meer mensen uit de uitkering en de kans op duurzame uitstroom is ook groter. Bovendien gaat activering en empowerment ook over het welzijn en kwalitatief leven van burgers. Dat heeft ook weer positieve effecten op andere gebieden, zoals lagere zorgkosten en minder schuldenproblematiek.”

Het succes van de aanpak is volgens de betrokkenen vooral het gevolg van intensieve samenwerking, waarbij de handen daadwerkelijk ineen zijn geslagen, ook bij de uitvoering. “Wij doen dit echt samen. Dit is niet ons project of dat van de gemeente. Dit is echt onze aanpak,” aldus regiomanager Judith Steuten van Calder Werkt.

Lees de volledige case in de inspiratiegids.

Meer informatie over deze case? Vul het onderstaande formulier in.

Samenwerking in het kort

Wie: Gemeente Rotterdam en Calder Werkt.
Wat: Aanbodversterking van mensen die langdurig in de bijstand zitten.
Toegevoegde waarde: De gemeente miste een goed werkgeversnetwerk.
Sinds: April 2017
Aanpak: Calder Werkt heeft kennis van de doelgroep, trainingsexpertise en (als externe partij) gelijkwaardige verhouding tot deelnemers. De gemeente zorgt voor de voorselectie van kandidaten, vacatures en indien nodig handhaving.