“Arbeidsmarkt vereist meer samenwerking achter één loket”

De grote uitdagingen op de arbeidsmarkt vragen in alle arbeidsmarktregio’s om één loket waar werknemers en werkzoekenden met al hun werkvragen terechtkunnen. En waar zij met maatwerk van publieke en private dienstverleners worden geholpen. Bij die verdergaande publiek-private samenwerking kan de alliantie Samen werken voor werk een belangrijke rol spelen. Dit stellen de twee nieuwe directeuren van alliantiepartners NRTO en OVAL.

Bij zowel NRTO als OVAL is op 1 september een nieuwe directeur aangetreden. Ciel Stevens bij de NRTO, de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus en Elwin Wolters bij OVAL, de organisatie voor gespecialiseerde bureaus op het gebied van vitaliteit, activering en loopbaanontwikkeling. Zij zien verschillende oplossingen voor de uitdagingen op de arbeidsmarkt, zoals de grote personeelstekorten, de mismatch tussen vraag en aanbod en de ongeveer een miljoen mensen die nog geen werk hebben. Een belangrijke stap is om meer duidelijkheid en overzicht te creëren voor werkzoekenden: met één loket (of Werkhuis) in alle arbeidsmarktregio’s. Zodat mensen eenvoudiger hun weg naar werk vinden, dankzij onafhankelijk advies en alle hulpmiddelen en publieke en private dienstverleners samen achter één loket. Deze aanbeveling presenteerde het Platform Toekomst van Arbeid (PTA) – waar ook de vier alliantiepartners deel van uitmaken – dit najaar als voorstel Naar een goed werkende infrastructuur voor de arbeidsmarkt. “Na jarenlang praten over de infrastructuur moeten we nu vooral doorpakken en het doen. Om werkzoekenden en werkgevers beter te helpen, zonder dat zij last hebben van eilandjes en de ingewikkelde infrastructuren achter het loket,” zegt Wolters.

Alliantie voor samenwerking

Dat er al één arbeidsmarktalliantie is die de samenwerking zoekt met publieke partners is volgens beide directeuren een groot voordeel. Stevens: “Onze onderlinge samenwerking is er al en de totale publiek-private samenwerking groeit ook. De kracht van onze alliantie is dat de expertises van alle leden samen elkaar perfect aanvullen. Zeker voor het maatwerk dat nodig is om nog meer mensen aan werk te helpen. Dit maatwerk is essentieel wanneer iets extra nodig is om iemand vooruit te helpen.”

Zo zorgen NRTO-leden voor het opleiden en die van OVAL voor activering, begeleiding en loopbaanbegeleiding. Terwijl ABU-leden de bemiddeling naar werkgevers verzorgen en Cedris er is voor de sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie. Stevens: “Onze diensten samen zijn enorm krachtig als je ze combineert met die van UWV, gemeenten en andere publieke partijen. Ook de samenwerking tussen private en publiek gefinancierde opleiders is aanwezig. Zo groeit de hele publiek-private samenwerking en dat is ook hard nodig voor de uitdagingen die er zijn op de arbeidsmarkt. Die kunnen we alleen samen oplossen. Onze alliantie is daarvoor krachtig. Als die er nog niet was geweest bij mijn aantreden bij de NRTO, had ik er direct voor gepleit.”

“Als de alliantie er nog niet was geweest, had ik er direct voor gepleit.”

Ciel Stevens, directeur NRTO

Arbeidsmobiliteit, leercultuur en preventie

Nog een uitdaging: soepeler en veiliger overgangen creëren tussen banen en sectoren. Dit vereist sterker van-werk-naar-werkbeleid vanuit een vaste infrastructuur. Wolters: “Hier moeten we in Nederland echt nog een slag in slaan. In het belang van werkenden en hun werkzekerheid en voor werkgevers die goed personeel nodig hebben. De coronacrisis heeft ook weer laten zien dat we hiervoor steeds terugvallen op ad hoc-maatregelen.”

Hoewel Nederland in Europa vooroploopt met een leven lang ontwikkelen, kan de leercultuur nog verder versterkt worden, bepleit Stevens. “Een leven lang leren en ontwikkelen krijgt steeds meer aandacht, maar er is nog veel te winnen. Ik ben daarom blij dat het kabinet zich hier nu expliciet voor heeft uitgesproken. Met een sterkere leercultuur wordt het normaler om tijdens je loopbaan onderwijs en trainingen te blijven volgen. Opleidingen worden nu nog te vaak gezien als iets wat ‘moet’, terwijl leren ook gewoon goed en heel leuk kan zijn.”

Daarnaast is er veel te winnen met meer preventie, die voorkomt dat werkenden ziek uitvallen. Wolters: “Er zijn jaarlijks zo’n 1,3 miljoen mensen met burn-outklachten. Dat is niet alleen vervelend voor hen, maar ook voor werkgevers die nu al staan te springen om extra personeel. En bij iedere werknemer die uitvalt, loopt de werkdruk voor collega’s nog verder op. Daar valt veel in te winnen met preventie en door werkgevers hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld op het gebied van vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, werk-privébalans en autonomie in het werk.”

Toekomst

Beide directeuren zijn enthousiast over hun nieuwe organisatie en de samenwerking binnen de alliantie. Stevens: “We zijn een krachtige coalitie met nog veel meer potentie.” Wolters: “We gaan samen ook zeker verder op deze ingeslagen weg. Mogelijk dat er de komende jaren ook meer partijen kunnen aanhaken.”

 

“Na jarenlang praten over de infrastructuur moeten we nu vooral doorpakken en het doen.

Elwin Wolters, directeur OVAL

Over Ciel Stevens
(1972) is directeur bij de NRTO en was daarvoor werkzaam bij Hill+Knowlton Strategies als strategisch communicatieadviseur. Daarvoor was zij onder andere adjunct-directeur Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en voormalig politiek adviseur van de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Financiën.

 

Over Elwin Wolters
Elwin Wolters (1984) is directeur bij OVAL en werkte daarvoor in Den Haag als politiek adviseur (SZW) bij de PvdA Tweede Kamerfractie. Naast de landelijke politiek was hij actief in de gemeente Leiden als duo-raadslid en is hij lid van de adviesraad Sociaal Domein. Daarvoor werkte hij bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP) en was in die rol actief bij de Stichting van de Arbeid en de SER.