Breed Offensief niet eerder dan 1 juli 2023 ingevoerd

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Breed Offensief op 29 november 2022 aangenomen. Daardoor kunnen – conform de afspraak tussen VNG en SZW – wel de wijziging van de kostendelersnorm en de extra vrijlating van arbeidsinkomsten voor mensen die met loonkostensubsidie werken per 1 januari 2023 in werking treden.

De andere nog openstaande wijzigingen treden per 1 juli 2023 in werking. Dat betreft onder andere wijzigingen die de loonkostensubsidie aangaan.

Het Breed Offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Het betreft maatregelen om de wet- en regelgeving aan te passen en de uitvoering te verbeteren. De alliantie heeft Kamerleden steeds voorzien van de signalen vanuit de praktijk, waarom de doorvoering van belang is en hoe de uitvoering optimaal kan werken. Door de vertraging zijn veel kansen misgelopen, maar fijn dat er nu duidelijkheid is over het in werking treden van dit wetsvoorstel.

> Meer informatie