Het STAP-budget: Wie heeft er gebruik van gemaakt?

De STAP-regeling wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als succesvol gezien. In totaal hebben 214.000 mensen het STAP- budget aangevraagd. Ruim de helft van de aanvragers is maximaal mbo-4 opgeleid en een op de vijf aanvragers is 50 jaar of ouder. 58% heeft het budget ingezet voor bijscholing, om het huidige werk te kunnen blijven doen. 42% heeft het budget ingezet voor omscholing, om een meer kansrijk beroep te kunnen kiezen. De alliantie is blij met stimuleringsregelingen om de mobiliteit en inzetbaarheid van mensen te bevorderen. Dat helpt ervoor te zorgen dat mensen een zo min mogelijke afstand tot de arbeidsmarkt krijgen, waar de alliantiepartners ABU, Cedris, Oval en NRTO zich ook voor inzetten.

Over de STAP-regeling

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. U kunt deze subsidie gebruiken voor een training, cursus of opleiding. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.