50-plusser centraal in pilot Apeldoorn

In de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe hebben publieke en private partijen de handen ineengeslagen om gezamenlijk een lans te breken voor de groep mensen die in deze arbeidsmarktregio nog niet zelfstandig hun weg van ‘bank-naar-baan’ hebben kunnen vinden. Als eerste is een gezamenlijke doelgroep gedefinieerd. Geconstateerd werd dat in deze arbeidsmarktregio veel ouderen nog te vaak langs de kant staan. Daarom gaat de pilotgroep zich inzetten voor de grote groep 50-plus-werkzoekenden vanuit de Participatiewet of met een WW-uitkering. Een duurzame match met een werkgever is de doelstelling. Door middel van maatwerkcoaching wil het pilotteam ervoor zorgen dat deze kwetsbare werkenden langer aan het werk blijven. Hierbij zal ook veel aandacht worden besteed aan een Leven Lang Ontwikkelen.

De pilotgroep vindt het belangrijk om het plan van aanpak af te stemmen op de doelgroep. Op vrijdag 5 april aanstaande wordt daarom een sessie georganiseerd waar werkzoekenden en werkgevers met elkaar in gesprek gaan over de uitdagingen die zij op de huidige arbeidsmarkt tegenkomen. De resultaten en bevindingen die hieruit komen, zullen de basis gaan vormen voor het plan van aanpak van de pilotgroep.

In de pilotgroep zitten afgevaardigden van Factor Werk, GelreWerkt, Lucrato, Deventerwerktalent, IU Groep, USG Restart, Staat van Dienst en NTI.