4 oktober 2019: Inspiratiesessie Human Capital Akkoord Zuid-Holland

Op vrijdag 4 oktober aanstaande wordt een bijeenkomst georganiseerd voor leden van brancheorganisaties ABU, Cedris, NRTO en OVAL om concrete invulling te geven aan Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Tijdens deze bijeenkomst wordt in kaart gebracht hoe zij kunnen bijdragen om de doelstellingen uit het akkoord te bereiken en te concretiseren.

Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Om die tekorten terug te dringen, ondertekenden 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid op 24 juni dit jaar het Human Capital Akkoord Zuid Holland. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing van personeel, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent. Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden, dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut.

Ook de alliantie Samen werken voor werk heeft dit akkoord ondertekend. Om aan de deelname van de alliantie concreet invulling te geven, wordt op 4 oktober aanstaande een bijeenkomst georganiseerd voor leden van brancheorganisaties ABU, Cedris, NRTO en OVAL. Het projectteam van de alliantie wil samen met leden de vier partijen in kaart brengen wat zij kunnen bijdragen om de doelstellingen uit het akkoord te bereiken en te concretiseren.

Voor deze bijeenkomst zijn de leden van de NRTO, ABU, Cedris en OVAL uitgenodigd. Ook worden vertegenwoordigers van UWV, Werkgeversservicepunt, VNO-NCW, branches, sectoren en regionale netwerkten uitgenodigd.

Programma:

9.00 -10.00 uur (dit uur is alleen voor leden ABU, Cedris, NRTO en OVAL):
Toelichting op werkwijze alliantie en doel van de bijeenkomst.

10.00 uur
Opening door Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft en voorzitter van de taskforce Human Capital

10.15 uur
Ferrie Forster (projectleider Human Capital voor de Economic Board Zuid-Holland) geeft een update over de laatste stand van zaken. Hij heeft als taak om Leven Lang Ontwikkelen meer te stimuleren en de arbeidstekorten te verkleinen door meer mensen aan het werk te krijgen.

10.30 uur
Werksessie in kleinere groepen om met elkaar in gesprek te gaan op welke wijze u kunt bijdragen om de doelstellingen uit het Human Capital Akkoord te realiseren.

Locatie:
Stadskantoor
Stationsplein 1
2611 BV DELFT

Interesse?
Mail dan naar info@samenwerkenvoorwerk.nl. Aanmelden kan tot en met maandag 23 september.