€ 10,6 miljoen extra voor bbl-plekken in de sectoren landbouw, horeca en recreatie

Tijdens de behandeling van de Wet arbeidsmarkt in balans is de motie Heerma c.s. aangenomen waarin de regering wordt verzocht om bedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie de komende 5 jaar tegemoet te komen in de loonkosten voor bbl-plekken. De motie gaat samen met een investering in de scholing van werknemers van jaarlijks € 12 miljoen. Dit stimuleert werkgevers tot extra leer-werkplekken voor studenten op private mbo-opleidingen. Vanwege de systematiek van de huidige regeling praktijkleren, waarbij de subsidie achteraf wordt toegekend, kunnen werkgevers uit deze drie sectoren die bbl-plekken aanbieden al vanaf studiejaar 2019-2020 profiteren van de verhoogde subsidie.

Meer informatie Kamerbrief over uitvoering motie Heerma.