Intensieve samenwerking voor sterkere arbeidsmarkt Zuid-Holland

Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Om de arbeidsmarkt en economie te versterken, hebben 66 partijen namens bedrijfsleven, onderwijs en overheid een Human Capital Akkoord Zuid Holland gesloten met harde doelstellingen. Leden van de alliantie Samen werken voor werk (SWVW) zetten hier ook hun schouders onder. Op 4 oktober denken zij met hun publieke en private partners mee over oplossingen en hun eigen bijdragen. Een belangrijk aandachtspunt is de scholing van deeltijd- en flexwerkers.

Het akkoord moet Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerender maken met een arbeidsmarkt die de talenten van werkenden optimaal benut. Dit gebeurt op initiatief van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en de provincie. Belangrijke doelstellingen zijn: (om)scholen van personeel, grotere arbeidsmobiliteit, aan werk helpen van niet-werkenden en aantrekken van internationaal talent.

Zo moet Zuid-Holland koploper worden in een leven lang ontwikkelen, met de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland en het beter benutten van onbenut potentieel van werkenden. De inzet is hard nodig, want het tekort op de arbeidsmarkt is in geen enkele provincie zo groot. “Een op de vijf bedrijven kan geen goede mensen krijgen”, schetst consultant Leonie Oosterwaal van Birch Consultants, dat de regionale arbeidsmarkt analyseerde.

Breed samenwerking, harde doelstellingen

De kracht van het nieuwe akkoord zit volgens voorzitter Marja van Bijsterveldt van de taskforce Human Capital (van de EBZ) in de concrete doelstellingen en breedte van de samenwerking. “Niemand kan dit probleem alleen oplossen. Overheden, het onderwijs en bedrijven moeten het samendoen. Samenwerking tussen publiek én privaat is daarvoor cruciaal. We willen met onze ambities ook snel daden realiseren. Daarvoor zijn de private partijen belangrijk, want zij zitten iedere dag midden in de uitvoering.”
Van Bijsterveldt is daarom blij dat de alliantie SWVW van koepelorganisaties (ABU, Cedris, NRTO en OVAL) meedoet. “Hun leden zijn actief in het hart van de arbeidsmarkt en brengen kennis en ervaring mee op alle gebieden die wij nodig hebben. Zij stemmen dat vanuit de alliantie goed af op elkaar en de publieke partners.”

Inspiratiesessie voor de aanpak

Hoe de alliantieleden precies bijdragen, bekijken ze de komende weken. De Inspiratiesessie Human Capital op 4 oktober in het stadhuis van Delft is daarvoor een belangrijke stap. Samen met gemeenten, UWV en andere betrokkenen bij de arbeidsmarkt denken zo’n veertig leden (tien per partner) mee over de aanpak en hun concrete bijdrage.

Een belangrijk aandachtspunt is de scholing van deeltijd- en flexwerkers, zegt projectleider Ferrie Förster van de Human Capital Zuid-Holland. “Er gebeurt al veel. Die initiatieven willen we verbinden en versterken. Daarnaast willen we vooral inzetten op regionale ‘witte vlekken’ waarvoor nu meer nodig is: vooral de scholing van deeltijdwerkers en van flexwerkers. Niet alleen uitzendkrachten, maar ook: zzp’ers, mensen met een nuluren-, payroll- of detacheringscontract. Zij krijgen relatief weinig scholing. De leden van alliantiepartners kunnen daarom zeker een rol spelen. Wij willen de komende vijf jaar 85.000 werkenden scholen. Dat is een stevige ambitie. Daar hebben we iedereen bij nodig.”
Ook bij deeltijdwerkers liggen er kansen. “Er zijn in Zuid-Holland 170.000 deeltijdwerkers die minder werken dan 12 uur in de week. Een deel daarvan wil wel meer werken, maar daarvoor zijn ook nieuwe oplossingen nodig, die bij hen passen. Daarmee kunnen we ook een grote slag slaan,” aldus Förster.

Rol van de alliantie

Volgens projectleider Heleen Roossien van SWVW is het meewerken aan de Human Capital Agenda in Zuid-Holland een logische stap. “We kijken naar behoeftes en initiatieven in Nederland, waarbij onze leden samen duidelijke meerwaarde bieden. Met als insteek om iedereen aan de slag te helpen. Dat geldt in Zuid-Holland zeker voor een leven lang ontwikkelen en het activeren van onbenut potentieel.”

Eerdere inspiratiesessies elders in het land hebben al waardevolle lessen opgeleverd die ook in Zuid-Holland van pas komen. “We weten inmiddels dat we zo breed mogelijk moeten starten qua doelgroepen én thematiek. Dan kunnen we snel tot concrete en succesvolle initiatieven en resultaten komen,” aldus Roossien.

Meer informatie over de bijeenkomst op 4 oktober.

 

 

Heleen Roossien, projectleider van de alliantie Samen werken voor werk ondertekende het Human Capital Akkoord