“Wij kunnen onze cursisten niet laten vallen”

Hoe blijf je Nederlandse les aan nieuwkomers geven als fysieke bijeenkomsten door de coronacrisis niet meer mogelijk zijn? Marlies Janssen en haar collega’s van Totaal Onderwijs wisten in no time onderwijs op afstand te organiseren.

“Ik herinner me nog goed de laatste les die ik met mijn cursisten op locatie had. De coronacrisis was net begonnen. We begroeten elkaar met een elleboog, de sfeer was een beetje lacherig. Maar een paar dagen later waren alle leslocaties gesloten en zat iedereen thuis.” Het is een herkenbaar verhaal van Marlies Janssen, docent en regiocoördinator voor Limburg van Totaal Onderwijs, een particuliere onderwijsinstelling die gespecialiseerd is in Nederlands als tweede taal. “We waren echt met stomheid geslagen. Maar onze eerste reactie was: we laten onze cursisten niet vallen en zijn direct aan de slag gegaan om de taallessen online te gaan organiseren.”

Direct hands-on

Zo werden in het weekend informatiefilmpjes opgenomen in diverse talen om cursisten de nieuwe situatie uit te leggen en hen te enthousiasmeren om mee te doen. Er is dag en nacht door alle collega’s gewerkt om programma’s te testen op gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid voor onze cursisten, best practices te verzamelen bij de leveranciers van onze lesmethodes en elkaar te ondersteunen bij het opzetten van de lessen. Dit heeft ervoor gezorgd dat we landelijk de lessen binnen een paar dagen weer konden oppakken, nu op afstand.

Janssen zocht contact met haar cursisten via WhatsApp om uit te leggen dat het onderwijs in digitale vorm gewoon door zou gaan. Vervolgens stuurde ze al in de eerste week zelf opgenomen filmpjes naar haar cursisten, waarin een deel van de lesstof werd behandeld. “Ik had een whiteboard in mijn keuken gezet en met een camera nam ik een les op. Dat filmpje, met een bijbehorende opdracht, mailde ik dan naar de deelnemers.” Inmiddels werken Janssen en haar collega-docenten met Google Hangouts, een handige tool waarmee live op afstand video-onderwijs kan worden gegeven. “De cursisten zijn heel gedreven en vinden het geweldig dat de taallessen door kunnen gaan,” vertelt ze enthousiast. Eén van die blije cursisten is Supin Maas, die uit Thailand komt en inmiddels twee jaar in Nederland is. “We krijgen nu drie keer per week anderhalf uur via de computer les. Ik mis de echte ontmoetingen met mijn vriendinnen uit de klas wel. Maar ik ben blij dat de lessen op deze manier toch gewoon kunnen doorgaan. Dat is heel erg fijn.”

Meetellen voor inburgeringsplicht

Toch wilden niet alle cursisten aanhaken bij de videolessen, vertelt Janssen. “Het ministerie van SZW bepaalde dat de online lessen niet meetellen als mensen hun examen niet halen. Met als gevolg dat zwakke leerlingen dan geen verlenging van de inburgeringsplicht kunnen krijgen. Om zoveel mogelijk cursisten tóch te laten deelnemen aan de online lessen, kwam Totaal Onderwijs met een mooi gebaar. Janssen: “Wij hebben een tijdje gratis les gegeven. Het kostte de cursisten niks, maar onze personeels- en locatiekosten liepen gewoon door. Gelukkig heeft het ministerie van SZW nu aanpassingen gedaan in de regeling waardoor de online lessen nu wel meetellen voor de inburgeringsplicht.”

Supin Maas
Supin Maas

“Ik ben blij dat de lessen op deze manier toch gewoon kunnen doorgaan.”