Werk-APK voor volgende carrièrestap

In een snel veranderende arbeidsmarkt is het voor iedereen noodzakelijk om na te denken over de ontwikkeling van zijn beroep en persoonlijke ontwikkeling. In de praktijk komt lang niet iedereen daaraan toe. Daarom wil de Tweede Kamer dat er een ‘werk-APK’ voor werkenden komt.

In een reactie heeft de koepelorganisatie NRTO laten weten de werk-APK een goed idee te vinden voor iedere werkende. Daarbij is gewezen op het aanbod Iedereen aan de slag van de ABU, Cedris, NRTO en OVAL. De vier koepelorganisaties in het hart van de arbeidsmarkt, hebben eerder een gezamenlijk aanbod gedaan aan het kabinet en sociale partners om een leven lang ontwikkelen voor iedereen in Nederland mogelijk te maken met een Periodieke Arbeidsmarktscan (PAS). Deze geeft inzicht in de eigen arbeidsmarktpositie, loopbaanwinkels voor advies en een Persoonlijke Ontwikkelrekening om scholing te bekostigen.

Blijven ontwikkelen voor de arbeidsmarkt

Hierdoor kunnen mensen onafhankelijk van contract, werkgever of overheidsregeling zelf de regie gaan voeren over hun loopbaan. Dat komt hun inzetbaarheid ten goede. En dat is hard nodig. Kennis veroudert steeds sneller en tegelijkertijd moet iedereen langer werken. Mensen moeten zich dus blijven ontwikkelen om op de steeds veranderende arbeidsmarkt een plek te kunnen krijgen of te houden. De koepels vinden dat er tot nu toe te weinig impulsen zijn om dit mogelijk te maken. Hun aanbod moet het tij keren en leiden tot een cultuuromslag.