Overleg in regio Midden Holland krijgt vervolg

Donderdag 1 april spreken publieke en private partijen, die actief zijn in arbeidsmarktregio Midden Holland, elkaar onder leiding van de alliantie Samen werken voor werk. Het overleg is een vervolg op de inspiratiesessie die de alliantie op 10 december jongstleden organiseerde. In totaal deden toen 20 leden van de brancheorganisaties ABU, Cedris, NRTO en OVAL mee aan de verkennende sessie met UWV, de gemeente Gouda en het team van Perspectief op Werk. In de regio Midden Holland wordt de komende jaren fors ingezet op de energietransitie. Door in te zetten op vernieuwende samenwerkingen en duurzame plaatsingen wordt de energiesector geholpen en krijgen werkzoekenden volop kans (weer) aan het werk te gaan. Op donderdag 1 april wordt besproken of er gezamenlijk een plan van aanpak kan worden gemaakt om de werkgelegenheid in deze sector te stimuleren en meer mensen naar werk te begeleiden.

Wil je meer weten over het overleg op 1 april, mail dan naar info@samenwerkenvoorwerk.nl.
 
Weten wat de alliantie voor uw regio kan betekenen?

Om vraag en aanbod in de regio bij elkaar te brengen is samenwerking in deze tijd noodzakelijker dan ooit. Met elkaar kunnen we aan deze – en andere – vragen concrete oplossingsrichtingen en acties verbinden. Te denken valt aan adequate maatwerktrajecten en omscholingstrajecten om werkzoekenden in kansrijke functies aan de slag te helpen.

Online inspiratiesessie

Tijdens een online inspiratiesessie met regionale publieke en private partijen helpt de alliantie Samen werken van werk de antwoorden op regionale arbeidsmarktvraagstukken te vinden.

U kunt de sessie voor uw regio bij ons aanvragen via info@samenwerkenvoorwerk.nl. Samen met u nodigen wij relevante regionale partners uit en verzorgen wij een sessie afgestemd op uw (arbeidsmarkt)regio.