Nieuwe alliantieaanpak 50-plussers Stedendriehoek

Nieuwe alliantieaanpak 50-plussers Stedendriehoek
In de Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen) en Noord-Veluwe loopt een van de vier pilots van de alliantie Samen werken voor werk. Vernieuwende en intensieve publiek-private samenwerking staat hierbij voorop. Leden van alle koepelorganisaties (ABU, Cedris, NRTO en OVAL), acht gemeenten en UWV lanceren samen een maatwerkaanpak voor 50-plussers. Dat begint 20 juni met een wandeling.

Alliantieaanpak testen
Leden van de vier alliantiepartners hebben samen alle instrumenten in huis voor het werkfit maken, opleiden, matchen en begeleiden van werkzoekenden. Om de vereiste hulpmiddelen per werkzoekende goed op elkaar af te stemmen op individuele behoeften, worden ‘treintjes’ met benodigde hulpmiddelen (als de wagons) samengesteld. De ene keer bestaat dit maatwerk uit enkele wagons, de andere keer uit een langere trein.
Om deze aanpak uit te proberen, zijn er al vier pilots van SWVW in Food Valley, Rijnmond, Zwolle en dus de Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen) en Noord-Veluwe. In de laatste regio wordt de reeds bestaande publieke-private samenwerking verder geïntensiveerd om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt beter te kunnen helpen. “Dit was een nadrukkelijke wens van de gemeenten en UWV,” zegt Sharon Peters (projectleider pilot namens OVAL) van de alliantie. Samen met een uitzendorganisatie, een re-integratiespecialist, opleider(s) en drie gemeentelijke werkbedrijven willen ze tot 2021 minimaal honderd 50-plussers duurzaam aan de slag helpen.

Samen mét 50-plussers
De aanpak wordt nadrukkelijk samen met de doelgroep bepaald. “Het gaat vaak vooral over doelgroepen. Wij willen juist maatwerk bieden door hen te vragen wat nodig is,” zegt directeur Arjan Hummel van de Intermediair Uitzendgroep. Om de exacte aanpak te bepalen, gaan 20 juni kleine groepjes van betrokkenen wandelen op de Veluwe. In ieder groepje zitten dan steeds werkgevers, twee werkzoekenden en een bemiddelde 50-plusser.

Waar is behoefte aan? Waarom lukte het wel? Wat moet er gebeuren? “Dat willen wij weten en daarover spreken ze,” zegt Haske van Aken (manager leren en werken) van de regio Stedenvierkant. “We kiezen voor wandelen, omdat dit zorgt voor een inspirerende, gelijkwaardige en veilige gespreksomgeving, waarin de beste ideeën kunnen ontstaan.”
Na de wandeling worden de uitkomsten gebundeld voor de exacte aanpak, die binnenkort dus verder wordt uitgewerkt en bekend wordt gemaakt.