Succesvol omscholen voor de metaalsector in West-Brabant

Met omscholen van werkzoekenden voor banen in de metaalsector hebben ze in West-Brabant al enkele jaren ervaring. Hiervoor werken WerkgeversServicepunt West-Brabant (WSP) en Raaak Personeel nauw samen, ook met diverse opleiders. Hun les: deze aanpak vraagt vooral maatwerk en goede publiek-private samenwerking met duidelijke onderkenning van de wederzijdse belangen.

De samenwerking voor het omscholen in de metaal stamt in West-Brabant uit de tijd van de sectorplannen van het ministerie (SZW) in 2017. “Die sectorplannen waren eindig, maar wij hebben de toen ontstane samenwerking voortgezet en verder ontwikkeld,” zegt Erik-Jan de Bruijn (senior adviseur werkgeversdiensten techniek) van het WSP. Samen met Raaak Personeel worden de maatwerktrajecten opgezet. Daar wordt dan ook steeds een passende opleider bij gehaald, zoals Stichting Vakopleiding Metaal, een ROC of Stichting Vakopleiding Metaal Tilburg.

Altijd maatwerk

Het WSP kijkt naar geschikte kandidaten. Samen met Raaak Personeel worden intakes gedaan en samen kijken ze naar hun mogelijkheden. “Wij nemen deelnemers op contract en vaak betalen wij de opleiding, dus wij moeten wel een reële kans van slagen zien,” zegt Bas van der Boom (senior coördinator Opleiden & Mobiliteit) van Raaak. “Als wij kansen zien in de motivatie en technische affiniteit is altijd een maatwerk ontwikkeltraject nodig, afgestemd op specifieke behoeften van iedere kandidaat. Dat bepaalt voor een groot deel het succes.” Meestal stromen deelnemers in de metaalsector uit naar banen in constructieve beroepen en de verspaning.

Compactere samenwerking

De afgelopen jaren zijn enkele tientallen werkzoekenden opgeleid en bemiddeld naar werkgevers in de metaal. “Daar blijven ze ook aan de slag, want we zien ze niet meer terug,” schetst De Bruijn. Na de sectorplannen is het aantal trajecten en plaatsingen wel gedaald, zeker toen in 2020 de coronacrisis begon. Van der Boom: “Werkgevers zijn nu even voorzichtiger. Nieuwe mensen in groepjes van vijf tegelijk opleiden is er nu niet bij, maar als we mogelijkheden zien voor een kandidaat doen we het zeker. En onze formule blijft ook gewoon bestaan, want het is straks na de crisis zeker weer hard nodig voor de banen in de metaal. Wij houden daarom contact en kunnen onze formule opschalen zodra het nodig is.”Sinds de trajecten compacter werden, is de samenwerking ook wat compacter geworden. Raaak zorgt bijvoorbeeld vaker zelf voor de coaching van deelnemers op de werkvloer. “Dat gebeurde eerder nog wel eens door een extra partner, maar met kleinere aantallen gaat dit gemakkelijker,” aldus Van der Boom.

Succesfactoren voor samenwerking

Na enkele jaren van nauwe samenwerking hebben het WSP en Raaak meer inzicht gekregen in de belangrijkste succesfactoren. Het begint altijd met duidelijkheid over de wederzijdse belangen. De Bruijn: “Die moet je eerst duidelijk uitspreken voor je samen voor het grote gezamenlijke belang kunt gaan. En dat is de duurzame uitstroom van werkzoekenden. Als de belangen en perspectieven van beide kanten vooraf niet goed zijn besproken, zie ik dat samenwerkingsverbanden vaak minder succesvol zijn.”

Het gezamenlijke belang is de duurzame uitstroom van werkzoekenden.

Daarnaast noemen beide partners als belangrijke succesvoorwaarden: elkaar goed kennen, korte lijnen en ook decentrale samenwerking. “Dat bevalt ons toch het best,” aldus De Bruijn. Ook het werken met een echt toegewijde partner helpt natuurlijk. Raaak heeft echt mensen vrijgemaakt om dit soort projecten te doen. Van der Boom: “We doen het er niet ‘bij’. Een ander belangrijk kenmerk is het afspreken van duidelijke tussentijdse ‘go or no go’-momenten, bijvoorbeeld na een intake, assessment of tussentijdse evaluaties. Dat geeft vertrouwen en focus op de trajecten, omdat we erin geloven.”

“Werken in de metaal bleek goed bij mij te passen”

Wendy Timmermans (48) uit Breda werkt sinds begin 2020 via Raaak Personeel als verspaander bij de van oorsprong Amerikaanse metaalbewerker Flowserve B.V. in Etten-Leur. “Ik maak aan een machine veel metalen pomponderdelen voor de industrie.”

In het verleden werkte ze nog als secretaresse en volgde een opleiding tot goudsmid. “Daar is weinig werk in. Na een jaar werkloosheid kwam ik via UWV in contact met Raaak Personeel. Ik maakte daar verschillende loopbaantests. De metaal bleek bij mij te passen én daar liggen kansen. Ik werk graag met mijn handen. In februari 2020 begon ik aan een BBL-traject, waarvoor ik sinds september per week een dag theorie volg, naast mijn vier dagen praktijkleren. School was wel weer even wennen, zeker met het thuisonderwijs vanwege corona. Maar het gaat goed en het werk bevalt zeer goed! Het is hartstikke leuk, ook tussen al die mannen. Al ben ik niet de enige vrouw. Ik wilde nu wel iets kiezen dat ik de rest van mijn leven kan blijven doen. Dat is volgens mij goed gelukt. Ik word opgeleid om bij Flowserve te werken en me hier te blijven ontwikkelen. Ik kan op steeds meer afdelingen werken om verder te ontdekken wat bij mij past.”

Meer informatie over deze case? Vul het onderstaande formulier in.

Samenwerking in het kort

Wie: WSP West-Brabant, Raaak Personeel en diverse opleiders.
Wat:

Zij-instromers met maatwerktraject bemiddelen en opleiden voor werk in de metaalsector.

Toegevoegde waarde: Het WSP kent de kandidaten en beschikbare middelen, Raaak kent de werkgevers, hun behoeften en heeft ervaring met deze maatwerktrajecten.
Sinds: 2017.
Aanpak:

Samen geschikte kandidaten selecteren, opleiden en bemiddelen naar werkgevers, waar ook begeleiding wordt geboden.

   
Resultaat: Sinds 2017 zijn regionaal enkele tientallen werkzoekenden als zij-instromer begonnen in de metaal en ook aan de slag gebleven. .