Groeikansen productiekrachten door verkorte opleiding met mbo-certificaat

De werkomgeving van productiemedewerkers wordt complexer, vooral door toenemende automatisering. Dat vereist nieuwe vaardigheden en opleidingsmogelijkheden, afgestemd op deze doelgroep. Randstad en opleider Technicom lanceerden daarom het nieuwe opleidingstraject Productie Pro. Hiermee is in een halfjaar een door het ministerie van OC&W erkend mbo-certificaat (niveau 2) te behalen. Dat is waardevol voor hun werk(gever) én hun positie op de arbeidsmarkt.

Het traject is ontwikkeld om de grote behoefte aan geschoolde medewerkers op te vangen en kan worden gevolgd door bestaande en nieuwe medewerkers in de industrie. De eerste groep met acht deelnemers van twee bedrijven in Friesland begon in september aan het verkorte opleidingstraject.

Beter toegerust

Dit is het eerste resultaat van nauwe samenwerking tussen de Randstad Vakschool, private opleider Technicom en Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). “De veranderende arbeidsmarkt vraagt om inzet van iedereen, ook van mensen die nog niet beschikken over een startkwalificatie op niveau 2,” zegt Kees Tolboom (adviseur praktijkleren) van SBB. “Dit opleidingstraject zorgt voor een erkend certificaat, waarmee deelnemers beter zijn toegerust voor de veranderende arbeidsmarkt. Wij zagen hierin een nuttige toevoeging voor ‘doeners’, die geen volledige mbo-opleiding willen of kunnen volgen, maar zich wel willen en kunnen ontwikkelen. Met een opleidingstraject dat bij hen past. Een certificaat kan bovendien inspirerend werken en een belangrijke opstap zijn om verder te leren.”

Passende opleidingen

Voor de arbeidsmarkt is het essentieel dat juist ook lager opgeleid personeel zich ontwikkelt, maar er zijn relatief weinig passende opleidingstrajecten. “Technicom en Randstad werken al veel samen en signaleerden deze behoefte bij productiemedewerkers en werkgevers,” zegt Dennis Vollebregt (commercieel directeur) van Technicom. “Er zijn veel complete opleidingen, maar vaak niet geschikt voor de doelgroep als je een erkende mbo-opleiding als Operator A of B wilt halen. Er zijn wel meer certificaten, maar de waarde daarvan is vaak onduidelijk. Met de officiële erkenning is de waarde groot en duidelijk voor iedereen.”

Het werk van ‘productiemedewerkers’ verandert steeds meer in dat van ‘procesoperators’, schetst manager Natascha van der Laan van de Randstad Vakschool. “Er wordt steeds meer gevraagd van deze medewerkers. Dat vereist nieuwe vakvaardigheden. Als bijvoorbeeld een machine stopt en niet meer wil starten, is het waardevol als je dit zelf goed en veilig kunt oplossen, doordat je meer weet over de procestechniek. Maar het is niet voor iedereen weggelegd om makkelijk te leren en diploma’s te halen. Productie Pro helpt juist hen aan een passende opleiding die ook concreet iets oplevert in de vorm van een certificaat.”

Meer mbo-certificaten

Mbo-certificaten zijn een oplossing voor deze vraag. Daarom lanceerde SBB een pilot met 13 gecertificeerde opleidingstrajecten, waaronder die van Productie Pro (mbo-certificaat ‘Medewerker in de productie’). Tolboom: “Voor ons is dit nieuw terrein, maar we zagen de behoefte aan een overzichtelijk, praktijkgericht opleidingstraject voor deze werkenden. De certificaten zorgen voor een flexibeler kwalificatiestructuur in het middelbaar beroepsonderwijs.”

Hierbij is niet het ‘soort opleiding’ leidend, maar vooral de vraag welke nieuwe vakvaardigheden nodig zijn. Deelnemers volgen een dagdeel per week klassikaal onderwijs en ze leren thuis (e-learning), maar vooral op hun eigen werkplek. Ze maken praktijkgerichte opdrachten en passen geleerde theorie direct toe in hun praktijk. “Hiervoor is bestaand lesmateriaal passend gemaakt voor hun leerbehoeften,” zegt Vollebregt. “Werkgevers betalen de opleiding, maar deelnemers studeren meestal in hun eigen tijd. Daarom proberen we zoveel mogelijk in de lessen en op de werkvloer te doen om de huiswerkdruk beperkt te houden. Op de werkvloer worden deelnemers begeleid door een mentor, meestal hun leidinggevende.” Medewerkers melden zich aan via hun werkgever.

Landelijk vervolg

Met het mbo-certificaat kunnen deelnemers aan de slag als productiemedewerker in vrijwel alle relevante sectoren, zoals de chemie, kunststoffen, levensmiddelen, automotive, assemblage en afvalverwerking. Bij de eerste deelnemende bedrijven in Sneek en IJlst gaat het om vaste medewerkers die de opleiding volgen om breder inzetbaar te zijn. Half maart ronden zij de opleiding af. Dat is in meerdere opzichten belangrijk, ook voor hun werkgever. Vollebregt: “De opleiding zorgt voor betere prestaties, werkprocessen en veiligheid op de werkvloer.”

Ook in andere regio’s zijn al gesprekken over het aanbieden van de verkorte opleiding. Van der Laan: “We zetten het in waar dat kan en nodig is, niet alleen voor bestaande medewerkers. Het is ook geschikt voor bijvoorbeeld werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

 

“Met dit certificaat sta ik veel steviger”

Bas van der Weij (43) werkt via Randstad bij Lankhorst Engineered Products in Sneek. Hij volgt de opleiding Productie Pro. “Ik werk als procesoperator B, maar nog zonder diploma. Dat wil ik wel graag. Ik wil mij verder ontwikkelen, want dit werk verandert. Ik verpak en stapel producten, maar moet ook storingen in machines oplossen. Ik leer nu meer over de techniek. Die bagage miste ik altijd. Ik zat ooit drie jaar op de Meao, maar dat was niets voor mij. Zonder diploma ben ik al snel met mijn handen aan het werk gegaan. Nu weer leren, was even wennen, maar het gaat goed! Ik heb wiskunde, natuurkunde, scheikunde, procestechniek en ik maak veel praktijkopdrachten. Daardoor zie ik veel van ons hele bedrijf. Dat is waardevol! En ik heb straks een relevant certificaat. Ik hoop uiteindelijk vast werk te krijgen bij Lankhorst en wil mij blijven ontwikkelen, maar je weet nooit wat er gebeurt op de arbeidsmarkt. Dan sta ik straks een stuk steviger met dit certificaat.”

Meer informatie over deze case? Vul het onderstaande formulier in.

Samenwerking in het kort

Wie: Randstad, opleider Technicom en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).
Wat: Verkort opleidingstraject speciaal voor procesoperators met erkend mbo-certificaat (niveau 2).
Toegevoegde waarde: Door samenwerking ontstaan nieuwe leeroplossingen waar de arbeidsmarkt om vraagt. Met passende ontwikkelmogelijkheden voor procesoperators en een officieel certificaat. Werkgevers krijgen beter opgeleide medewerkers.
Sinds: September 2019.
Aanpak: Werkgevers (waaronder Randstad) dragen deelnemers aan voor het verkorte en praktijkgerichte opleidingstraject. In een halfjaar kunnen zij hun certificaat halen.
   
Resultaat: De eerste groep met acht medewerkers van twee Friese bedrijven zijn in september gestart en kunnen in april hun certificaat halen. Na deze eerste ervaring wordt het verkorte opleidingstraject ook in andere regio’s ingezet.