Webinar Hervorming Arbeidsmarktinfrastructuur: Samenwerking en innovatie in de regio’s

De Alliantie Samen werken voor werk leverde een waardevolle bijdrage als spreker bij het recent georganiseerde webinar door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), gericht op de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur voor private partners. Deze sessie was onderdeel van een reeks webinars die door SZW en de Programmaraad zijn georganiseerd naar aanleiding van de Kamerbrief over dit onderwerp.

Tijdens dit specifieke webinar, bedoeld voor private partners, werd uitgebreid ingegaan op de implicaties van de nieuwe structuur voor de regionale dienstverlening. De partners binnen de Alliantie – ABU, Cedris, NRTO en OVAL – deelden samen met VNO-NCW, MKB Nederland, het ministerie van SZW en NBBU hun inzichten en plannen.

Geen landelijke blauwdruk

Het centrale doel van de hervorming is om in de regio’s een efficiënte samenwerking te realiseren, zodat elke vraag van werkzoekenden, werkgevers en werkenden met de juiste expertise kan worden beantwoord. Hoewel de kernrollen van de betrokken partners gelijk blijven, zal er een toegankelijk landelijk netwerk van werkcentra worden gecreëerd. Regio’s krijgen de vrijheid om deze centra naar eigen inzicht vorm te geven, zonder opgelegde landelijke blauwdrukken. Deze flexibiliteit benut de kracht van regionale partners optimaal en intensiveert de samenwerking de komende jaren.

Tijdens het webinar was duidelijk merkbaar dat alle deelnemers gedreven zijn om de dagelijkse dienstverlening en begeleiding voor zowel kandidaten als werkgevers te verbeteren. Er werd benadrukt dat de nieuwe structuur een solide basis moet bieden voor een geïntegreerde dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers. Deelnemers gaven aan zich hiervoor graag in te zetten, zoals bleek uit de dialoog tijdens de sessie.

Impulsbudget SZW

De komende 1,5 jaar ligt de focus op het beschikbaar stellen van een impulsbudget door SZW aan de regio’s. Dit budget ondersteunt regionale meerjarenagenda’s die gericht zijn op de intensivering van gezamenlijke dienstverlening. Regio’s zetten in op het benutten van bestaande expertise en ontwikkelen gezamenlijke initiatieven, zoals regionale scholingsfondsen. NRTO benoemde hierbij de toegevoegde waarde van leeroverzicht.nl voor het overzichtelijk presenteren van scholingsaanbod.

De Alliantie blijft actief betrokken bij de ontwikkeling van deze werkcentra en de nationale beweging richting een inclusieve arbeidsmarkt. De gezamenlijke inspanningen en de gedeelde ambitie om te komen tot betere dienstverlening voor werkzoekenden, werkenden en werkgevers worden van harte toegejuicht, zodat er effectieve stappen gezet kunnen worden naar een inclusieve arbeidsmarkt.