Publiek-private samenwerking centraal in podcast Aan het werk

Het personeelstekort is in bijna alle sectoren groot. Toch zijn er nog altijd veel mensen die niet aan het werk komen, terwijl ze dat wel willen. Met de juiste ondersteuning kunnen zij de stap naar werk wél maken. Publiek-private samenwerking is hierbij cruciaal. In een podcast van de ABU, partner binnen de alliantie Samen werken voor werk, is te horen wat het belang van samenwerking is om meer mensen naar werk te begeleiden. 

In de podcast Aan het werk bezoekt adviseur Publiek-private samenwerking Joop de Boer elke maand een arbeidsmarktexpert – van praktijk tot beleid en politiek –  en is te horen hoe de handen ineenslaan worden om meer mensen naar werk te helpen, wat een samenwerking succesvol maakt en waar het beter kan.

Naar de podcastserie