Leerwerkfestival Praktijkdag: Van bijstand naar (ontwikkel)perspectief in de zorg

Donderdag 22 juni was de tweede editie van het Leerwerkfestival. Deze werd gecombineerd met een Praktijkdag. Voorop stonden kennis, inspiratie, ontmoeting en verbinding in festivalvorm. Door de alliantie Samen werken voor werk werd de workshop Van bijstand naar (ontwikkel)perspectief in de zorg via leren en werken – en dankzij publiek-private samenwerking – georganiseerd.  

De aftrap van de dag in de Buitensociëteit in Zwolle was aan dagvoorzitter Tanja Willemsen (programmamanager Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt) en het gezelschap Sense Together (begeleiders en ontwerpers van organisatie- en teamontwikkeltrajecten, communicatietrainers en acteurs). Voorzitter van de Programmaraad (VNG-directeur en ervaren onderwijsbestuurder) Leonard Geluk, reflecteerde op de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt en op hoe de ontwikkeling van mensen voorop is komen te staan. Een ontwikkeling die juist van belang is voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben om op school en/of werk mee te kunnen doen.

Leerlijn Zorg

In opvolging van het E-zine over de weg naar werk van mensen in de bijstand werd de opzet en praktijk van de Leerlijn Zorg – ontwikkeld Calibris Advies – toegelicht Anne-Marie Bas, MT-lid van Calibris Advies en ervaringsdeskundige Egbal Ahmed. Hoe kun je mensen vanuit de bijstand (vaak langer dan 10 jaar in deze situatie) effectief, mensgericht en met perspectief naar de zorg toe te leiden via leren en werken? Dat lukte in deze publiek-private samenwerking met onder andere Den Haag Werkt en betrokken werkgevers, waarin meer dan 80% van de deelnemers duurzaam een baan in de zorg vindt. Bijna alle deelnemers verlaten de leerlijn met een diploma en/of certificaat.

Opleiding biedt volop kansen

Gezicht van dit project is Egbal Ahmed, die het gesprek aanging met de aanwezigen. Zij vertelde hoe zij na een roerige tijd als weduwe met een jong kind er alleen voor kwam te staan en de stap nam om deel te nemen aan dit project van Calibris Advies. Zij verbeterde niet alleen haar Nederlands, maar kreeg een sociaal netwerk in haar wijk en maakte vrienden tijdens haar opleiding, stages en werk. Binnenkort wil zij haar mbo-3-diploma behalen en op de planning staat ook haar mbo-4-diploma, waarna ze haar tijd gaat verdelen in zorg bij de mensen thuis en in het verzorgingshuis. Kortom, een succesverhaal!

Succesfactoren, voorwaarden en aandachtspunten

Ook Anne Marie Bas, MT-lid bij Calibris Advies, was aanwezig om achtergronden te geven bij dit project waarbij o.a. gebruikt wordt van een WijkLeercentrum. In Den Haag zijn twee centra, voorheen waren dit er drie, waarbij succesfactoren, voorwaarden en aandachtspunten werden benoemd. De aanwezigen waren onder de indruk en hadden diverse vragen. Want hoe zorg je ervoor dat deelnemers contracten krijgen met voldoende uren (zodat zij uit de bijstand komen)? En op welke manier houdt de gemeente rekening met haar zorg aanbesteding? Daarnaast is voor deze doelgroep sprake van multiproblematiek waardoor extra inzet nodig is om de kans op succes te vergroten. Een grote wijziging ten opzichte van een aantal jaren geleden, is de nadruk op taal binnen de opleiding. Waar dit voorheen een bijzaak was vormt dit nu een van de belangrijkste pijlers. De aanpak slaat aan, dat is een feit.