Eerste mbo-praktijkverklaringen uitgereikt

Begin juni reikte staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark de eerste twee mbo-praktijkverklaringen uit. De staatssecretaris deed dat tijdens een werkbezoek aan Sligro Leiden, het leerbedrijf dat de twee studenten heeft begeleid.

Mensen zonder startkwalificatie zijn relatief kwetsbaar op de arbeidsmarkt en vaker afhankelijk van een uitkering. Maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders staan aan de kant, terwijl er een grote behoefte is aan vakmensen. Leren in de praktijk kan helpen om mensen weer mee te laten doen, van een volwassene in de bijstand of een twintiger die onder zijn niveau werkt tot een statushouder die de Nederlandse taal nog niet machtig is. Het behalen van een volledig mbo-diploma (inclusief entreeopleiding) of mbo-certificaat is voor sommigen nog een brug te ver. Met de pilots praktijkleren wordt verkend of de praktijkverklaring de overgang naar duurzaam werk vergroot. Ook expertisepartners Cedris en NRTO doen mee aan de pilots.

Lees verder.