Aanbevelingen Platform Toekomst van Arbeid voor een nieuw regeerakkoord

Een goed functionerende arbeidsmarkt is cruciaal voor het oplossen van urgente maatschappelijke transities, zoals voor wonen, energie en klimaatverandering, en vormt de beste weg naar bestaanszekerheid en een bloeiende economie. Toch krijgt de arbeidsmarkt tot op heden zorgwekkend weinig aandacht in de gesprekken voor een nieuw kabinet.

Het huidige kabinet heeft een aantal veranderingen in gang gezet. Het Platform Toekomst van Arbeid (een samenwerking van partijen actief in werken, leren en verzekeren, waaronder ook de alliantiepartners ABU, Cedris, NRTO en OVAL) benadrukt het belang van het doorzetten van deze veranderingen door een nieuw kabinet. Om de arbeidsmarkt duurzaam te optimaliseren, zijn verdere veranderingen noodzakelijk. Vandaag publiceerde het platform haar voorstellen om de arbeidsmarkt verder te versterken en structurele oplossingen te bieden voor de personeelskrapte, mismatch tussen banen en vaardigheden en het benutten van onbenut arbeidspotentieel.