Workshop: De Grote Voorbeeldenshow

Onder leiding van moderator Esther van der Voort pitchen (startende) ondernemers hun ideeën om mensen met een (kleine of grote) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Om deze ideeën een stap verder te brengen, wordt deelnemers van deze workshop gevraagd actief mee te denken en te kijken welke ondersteuning zij kunnen aanbieden. Zo werken we tijdens deze workshop actief aan nieuwe samenwerking en helpen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan nieuwe baankansen.

Heeft u ook een goed idee dat u wilt pitchen?
Pak dan deze unieke kans aan om uw idee verder te brengen met behulp van de expertise en het netwerk van de deelnemers van deze workshop.

Workshop: Open Hiring

Als programmamanager Open Hiring™ introduceert Ingeborg Zwolsman van de Start Foundation het Greyston-model Een baan zonder sollicitatiegesprek in Nederland. Iedereen verdient werk. Open Hiring biedt nieuwe mogelijkheden om mensen aan werk te helpen. Het principe van Open Hiring? Als je wilt werken, ga je gewoon aan de slag. Zonder sollicitatiegesprek, cv of bemoeienis van de overheid. Het enige wat telt is wat iemand vandaag wil en waarmaakt. Zonder vragen. Als werkgever zet je de mogelijkheden van de mens op één en zet je de deur open. Tijdens deze workshop deelt Ingeborg de eerste ervaringen in Nederland. Ook hoort u wat Open Hiring werkgevers en medewerkers brengt, wat het betekent voor je organisatie als je Open Hiring wilt toepassen en gaan we in gesprek over de vraag wat de rol is van de betrokken overheden.

Workshop: Perspectief op Werk

Perspectief op werk is een samenwerking tussen VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland, VNG, G4, G40, MBO Raad, UWV en de ministeries OCW en SZW en heeft als doel meer kansen te creëren om mee te doen op de arbeidsmarkt. Perspectief op werk is een onderdeel van het Brede Offensief van staatssecretaris Van Ark en komt niet in de plaats van bestaande initiatieven, maar biedt een extra gezamenlijke doe-agenda, die bestaande initiatieven verbindt en versterkt. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat er daadkracht en regie in de regio’s ontstaat. Hoe kunnen we werkzoekenden en werkgevers beter bij elkaar brengen? Tijdens deze workshop hoort u van projectleider Martine Schuijer hoe invulling wordt gegeven aan de afspraken tussen partijen, het plan van aanpak en de eerste praktijkervaringen. Ook hoort u meer over de regionale proeftuinen rond onder andere basisbanen, praktijkleren voor mensen zonder startkwalificatie en de bundeling van meerdere kleine banen via samenwerkingsvormen van werkgevers en hoe u hieraan kunt meedoen.

Workshop: Samen werken voor werk

De leden van de koepelorganisaties ABU, Cedris, NRTO en OVAL willen samen met private en publieke partners in de regio werken aan een zo inclusief mogelijke arbeidsmarkt. Leden van de vier koepelorganisaties hebben een compleet dienstenpakket dat in iedere regio als maatwerk inzetbaar is voor werkgevers en werkzoekenden, passend bij de regionale vraagstukken. Om dit concreet te maken, vinden momenteel pilots plaats in de regio’s Zwolle, Apeldoorn, Foodvalley en Rijnmond. Met elkaar zijn partijen in de regio’s aan de slag gegaan met een regionaal arbeidsmarktvraagstuk. Femke Kooijman van de ABU en Sharon Peters van OVAL delen tijdens deze workshops de ervaringen, de leerpunten en de kansen die deze regionale samenwerkingsverbanden bieden. De workshop geeft inzicht in de werkwijze van de alliantie, laat zien wat de succesfactoren van een goede samenwerking zijn en hoe u kunt participeren.

Workshop: De kracht (en het gemis) van storytelling in samenwerken

Wat is de kracht van verhalen en beelden en hoe draagt dit bij aan een goede samenwerking? Jeroen Persoons, partnermanager & Business Development Leader bij ICM en Flor Gerritsen, programmamaker en trainer storytelling en samenwerken bij ICM laten op interactieve wijze zien hoe je een samenwerking laat ‘stromen’ en het ‘alle neuzen dezelfde kant op’-gevoel richting het gemeenschappelijk doel realiseert. Goede samenwerking staat of valt bij de verbinding tussen de afzonderlijke verhalen, zodat je met elkaar het volledige verhaal in beeld hebt. Storytelling als methodiek helpt om dit ‘gehele verhaal’ in beeld te krijgen. Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in deze methodiek en leert u hoe u deze kunt gebruiken om succesvol samen te werken.

Schrijf u in