Online arbeidsmarkt-event: Aan de slag, juíst nu! » Het veranderperspectief

Vrijdag 6 november, 15.00 – 16.00 uur
Het veranderperspectief

Vanuit het economisch, strategisch en sociaal-maatschappelijk perspectief worden analyses gemaakt, ervaring gedeeld en visies besproken over de kansen op de huidige én toekomstige arbeidsmarkt. De opbrengst van de drie uitzendingen wordt in deze ‘werksessie’ voorgelegd aan verschillende Kamerleden en aan Hans Borstlap, voorzitter van de commissie-Borstlap. Om te komen tot de nodige arbeidsveranderingen speelt de politiek een essentiële rol. In maart vinden de verkiezingen plaats. Welke plannen hebben zij om te komen tot een activerend arbeidsmarktbeleid, wat nemen zij mee uit de adviezen van de commissie-Borstlap en welke lessen uit voorgaande uitzendingen kunnen en willen zij meenemen in hun plannen?

De rapporten van de WRR en de commissie-Borstlap spreken duidelijke taal. Om te komen tot een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid moet er geïnvesteerd worden in effectieve individuele begeleiding en ondersteuning om te voorkomen dat mensen uitvallen, passend naar nieuw werk kunnen overschakelen en zo snel mogelijk weer aan het werk komen. Dit moet worden gefaciliteerd door toegankelijke ‘loopbaanwinkels’ en publiek-private samenwerkingsverbanden. De ingrediënten liggen er. Hoe gaat de politiek de juiste keuzes maken, welke adviezen heeft Hans Borstlap? Met elkaar gaan zij in gesprek om de noodzakelijke bouwstenen voor een toekomstgerichte en inclusieve arbeidsmarkt te leggen.

Meld u nu aan

Onze gasten:

Judith Tielen,
Tweede Kamerlid (VVD)

Steven van Weyenberg,
Tweede Kamerlid (D66)

Gijs van Dijk,
Tweede Kamerlid (PvdA)

Hilde Palland,
Tweede Kamerlid (CDA)

Hans Borstlap,
voorzitter commissie-Borstlap

Meld u nu aan