Online arbeidsmarkt-event: Aan de slag, juíst nu! » Het sociaal-maatschappelijk perspectief

Donderdag 5 november, 15.00 – 16.00 uur
Het sociaal-maatschappelijk perspectief

De coronacrisis zorgt voor een verschuiving binnen onze maatschappij. De afstand tot werk neemt voor meer mensen toe en daarmee de ongelijkheid. Er dreigen groepen buiten de boot te vallen. Hoe gaan we duurzame loopbaanpaden ontwikkelen voor onze schoolverlaters en stages in de lucht houden voor scholieren en studenten? En hoe behouden arbeidsgehandicapten in deze woelige tijden hun plek op de arbeidsmarkt? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen de kans krijgt mee te ontwikkelen? In de praktijk blijkt de problematiek van mensen vaak complex. Persoonlijke aandacht en maatwerk zijn nodig om mensen te helpen. Een goed vangnet om stappen te durven nemen is essentieel. Publiek-private samenwerking kan bijdragen aan het leveren van maatwerk.

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat vooral mensen die al een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hadden, hard geraakt worden door de coronacrisis. Hoe kan arbeidsparticipatie bevorderd worden? Zou de basisbaan een van de oplossingen kunnen bieden? Welke keuzes ook gemaakt worden, belangrijk is de mens centraal te stellen en iedereen eenvoudig de kans geven binnen zijn/haar mogelijkheden mee te doen op de arbeidsmarkt. De praktijk in Groningen en Eindhoven laat hiervan de meerwaarde zien en geven waardevolle lessen voor anderen.

Meld u nu aan

Onze gasten:

Carine Bloemhoff,
wethouder in Groningen (Onderwijs, Werk & Participatie, Arbeidsmarktbeleid)

Martine Schuijer,
directeur van de stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk

Jurriën Koops,
directeur ABU

Pieter Vermeer,
community builder JobOn

Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt en MVO bij Randstad Groep Nederland

Ron Steenkuijl, directielid van ADG dienstengroep

Meld u nu aan