Online arbeidsmarkt-event: Aan de slag, juíst nu! » Het economisch perspectief

Dinsdag 3 november, 15.00 – 16.00 uur
Het economisch perspectief

De mismatch op de arbeidsmarkt is groeiende. Voor de coronacrisis klonk de roep om een leven lang ontwikkelen te faciliteren en stimuleren al luid. De urgentie om nu echt stappen te zetten – om van beleid naar praktijk te komen – is alleen maar verder toegenomen. Welke analyses zijn te maken over de tekorten en overschotten op de regionale arbeidsmarkt, welke uitdagingen en kansen zijn er, hoe stomen we mensen klaar voor werk in andere sectoren, welke opleidingspaden moeten hiervoor geopend worden – en – wat is de toegevoegde waarde van publiek-private samenwerking hierbij?

De coronacrisis heeft de wereld – en arbeidsmarkt – in een klap veranderd. Door de regionale arbeidsmarkttekorten en -overschotten moeten mensen ‘over sectoren heen bewegen’. Hoe gaan we mensen daartoe verleiden? En wat hebben ze nodig om dat te doen? Een gedegen arbeidsmarktanalyse is een goede basis voor doordacht beleid, maar de crisis maakt de ontwikkelingen onvoorspelbaarder dan ooit. Toch moeten er nu keuzes gemaakt worden. Hoe zorgen we ervoor dat mensen snel klaar gestoomd worden voor ander werk? Scholing lijkt het sleutelwoord, maar wie betaalt dat en hoe zorgen we dat de investeringen bij de juiste mensen en bedrijven terechtkomen? En zijn er al lessen op te halen uit de praktijk?

Meld u nu aan

Onze gasten:

Jouke van Dijk,
hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse (Universiteit Groningen)

Barbara van Beek,
directeur Capabel

Jacco Vonhof,
voorzitter MKB-Nederland

Tijs de Bree,
gedeputeerde in Overijssel (Energie, Milieu en Arbeidsmarkt)

Ria van ’t Klooster,
directeur NRTO

Valerie Musson,
KLM Cabin Attendant

Meld u nu aan