Coronamobiliteitscentrum snel operationeel door goede samenwerking

Zoveel mogelijk mensen aan het werk houden, zodat ze inkomen houden. Dat was vanaf het begin van de coronacrisis het doel. Daarvoor lanceerde de Regio Rijnmond al snel het van-werk-naar-werkmobiliteitscentrum Rijnmond Werkt Door toen Nederland ‘op slot’ ging. Goede samenwerking op alle niveaus is hiervoor cruciaal. “Doordat er al goede samenwerking was, konden we direct starten. Dit kan in meer regio’s en dat gaat ook zeker gebeuren,” verwacht manager Ton van der Leck van WerkgeversServicepunt (WSP) Rijnmond.

Door de coronamaatregelen ontstonden direct grote verschuivingen op de arbeidsmarkt: met (tijdelijke) personeelsoverschotten én -tekorten. Met Rijnmond Werkt Door wil de gemeente Rotterdam samen met UWV, andere gemeenten uit de arbeidsmarktregio, uitzendorganisaties en sociale partners verenigd in het Regionaal Werkbedrijf Rijnmond zoveel mogelijk mensen aan het werk houden. Zodat zo min mogelijk werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers hun inkomen verliezen. “We willen zoveel mogelijk voorkomen dat mensen een uitkering nodig hebben. Het is veel beter als ze direct kunnen overstappen van-baan-naar-baan,” zegt Van der Leck.

Goede samenwerking op allerlei niveaus is cruciaal om deze mobiliteit te realiseren. Tussen publieke en private partijen, maar ook tussen gemeenten onderling en bedrijven onderling. Van der Leck: “Wij konden samen met Randstad en UWV al snel een mobiliteitscentrum lanceren, doordat er al goede samenwerking was. Zo ingewikkeld is het dan niet. Als de regionale samenwerking minder ver ontwikkeld is, gaat het minder snel. In die regio’s is de crisis mogelijk een aanleiding om de regionale samenwerking een extra impuls te geven. Want het belang en de noodzaak zijn groot.”

Groot gezamenlijk belang

Na enige voorbereidingen (vooral afstemming en bemensing regelen) was Rijnmond Werkt Door begin april operationeel. WSP Rijnmond en Randstad namen de uitvoering op zich. De uitzendorganisatie werkt onder een ‘white label’, zoals Randstad dat in verschillende gemeenten bijvoorbeeld ook doet met het ‘Baanbrekend’-concept. Hierdoor kunnen andere uitzendorganisaties ook eenvoudig aanhaken. “Het gezamenlijke doel en de vereiste samenwerking staan voorop,” zegt Alex Groeneveld (operationeel directeur) van Randstad en bestuurslid van het Regionale Werkbedrijf Rijnmond. “We willen bijdragen met onze expertise aan oplossingen voor deze situatie. Het belang van samenwerking is gewoon heel groot: met publieke partijen, maar ook met ‘concurrenten’. Vanuit Baanbrekend hebben we daar al veel ervaring mee. We versterken elkaar voor het grotere gezamenlijke belang.”

Naast WSP Rijnmond zorgde ook Randstad voor de inbreng van twee medewerkers, plus tools en arbeidsmarktdata. De kerntaak van het mobiliteitscentrum is volgens Van der Leck allereerst signalen van acute personeelsoverschotten en -tekorten oppikken en verbindingen leggen tussen de werkgevers. “We moeten vooral snel kunnen handelen om problemen op te lossen voordat mensen thuis komen te zitten.” Daarnaast is het monitoren van de regionale arbeidsmarkt een belangrijke taak. Groeneveld: “Als een mobiliteitscentrum langzamer van de grond komt, ben je voor veel mensen al te laat. Dan zitten ze al thuis.”

Resultaten

De eerste maand had Rijnmond Werkt Door al direct contact met ruim 80 organisaties die vragen hadden. Daarnaast was er afstemming met tien organisaties waar extra personeel nodig was en veertien waar tijdelijk minder mensen nodig waren. “De eerste weken informeerden werkgevers vooral. Ze waren nog wat afwachtend, ook vanwege de aanvullende kabinetsmaatregelen. Door bestaande regelingen waren ze al even geholpen, maar hoe langer de situatie duurt hoe meer actie er nodig is,” zegt Van der Leck.

Krimp- & groeisectoren

In de eerste periodieke arbeidsmarktmonitor signaleert Rijnmond Werkt Door – aanvullend op de analyse van UWV – regionaal vooral tijdelijke overschotten in de sectoren Cultuur, Sport & Recreatie, de Groot- & Detailhandel, het Personenvervoer en de Schoonmaak van kantoren. “Maar op andere plekken is er door corona juist extra schoonmaakwerk en in de Transport & Logistiek is er ook extra vraag naar vervoerders. Daar liggen dus kansen.”

In de zorg, bij supermarkten, callcenters en in de bouw en groenteteelt (minder arbeidsmigranten) ziet Rijnmond Werkt Door ook extra vraag. Dit is in de arbeidsmarktmonitor ook vertaald naar concrete beroepen. “We zien verder dat in dit stadium niet snel afscheid wordt genomen van werkenden in wie geïnvesteerd is. We komen immers net uit een situatie van krapte op de arbeidsmarkt, waarbij het moeilijk was om goed geschoold personeel te vinden. Die voorzichtigheid is er niet alleen bij moeilijk te werven specialisten, maar bijvoorbeeld ook voor mensen met garantiebanen. Dat is goed om te zien. De komende tijd kijken we ook extra naar kansrijke beroepen die tijdelijk ontstaan door de anderhalvemetersamenleving.”

 

“Snelle overstap van autobanden naar natuursteen”

Jonathan Tromp (24) uit Rotterdam werkte als uitzendkracht via Randstad in het magazijn van een autobandenfabrikant. Toen dat werk door de coronacrisis wegviel, kon hij via Rijnmond Werkt Door in april direct aan de slag bij groothandel Draco Natuursteen in zijn woonplaats. “Daar ben ik heel blij mee, want ik wil wel aan de slag blijven. Thuiszitten is niks voor mij.” Zijn nieuwe werkgever nam hem direct in dienst met een jaarcontract. “De verwachting is dat ik hier lang kan blijven. Ik bewerk en zaag natuursteen en dat bevalt goed. Ik had dit werk nooit eerder gedaan, maar ik leer snel en het gaat goed. Ik ben goed met mijn handen. Ik heb ook ervaring in de bouw. Daardoor was dit geen grote stap. Ik kan hier weer lekker vooruit.”

Meer informatie over deze case? Vul het onderstaande formulier in.