Zuid Oost Brabant

De ambitie voor Perspectief op Werk wil deze regio bereiken d.m.v. de inzet van brancheteams, samenwerking met werkgevers, het transparant maken van het bestand en het intensiveren van scholing. Genoemde doelgroepen daarin zijn: mensen met een arbeidsbeperking, statushouders, 50-plussers en mensen die zes maanden werkloos zijn. Sectoren waar de roep om personeel het grootst is, zijn: techniek, horeca, toerisme, zorg en transport.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

In beeld brengen vacatures.
Enthousiasmeren werkgevers.
Werkzoekenden in beeld brengen en werkfit maken.

Kwantitatieve ambitie

Begeleiden 40 wg's in personeelsvraag matchen met doelgroep.
Werven 50 werkgevers ambassadeurs.
Plaatsen 240 mensen uit doelgroep.

Kwalitatieve ambitie

Samenwerking van sub-regionaal naar regionaal.
1 target, 1 manager, 1 werkwijze.
Scholing.

Diversen

Aanpak met brancheteams.
Werkgevers en overheid van elkaar leren.
Verbetering van structuur om meer resultaat te boeken.