Zuid Limburg

De ambitie voor Perspectief op Werk wil deze regio bereiken door in te zetten op het verhogen van de arbeidsdeelname en het ontwikkelen van 21st  century skills bij de beroepsbevolking. Sectoren waar de roep om personeel het grootst is, zijn: customer service, maakindustrie, leisure, horeca, zorg, smart services, medische logistiek, automotive, logistiek en techniek.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Het focusbestand in beeld brengen.
Inzet werkoriëntatieprogramma's.
Flexibiliseren van scholingsaanbod.
Vinden en ontsluiten projecten op terrein van scholing en talentontwikkeling.
Vraagombuiging werkgevers.
Begeleiding en nazorg bieden.

Kwantitatieve ambitie

1.000 kandidaten in beeld met allen een plan van aanpak.
225 ondernemers bezoeken door aanjager met WSP-en.
100 begeleidingsvouchers.

Kwalitatieve ambitie

Duurzame kans op werk.
Werkgevers leren het bestand kennen.
Groeien naar arbeidsfit door leren en werken.
Inzicht en toegankelijkheid van (om)scholing en arrangementen.
Vergroten van duurzaam werk.

Diversen

De eerste 1.000 in beeld moeten voor Q1 2020 al afgerond zijn.