Zuid-Kennemerland en IJmond

De ambitie voor Perspectief op Werk wil deze regio bereiken door in te zetten op het werkfit maken van het zogeheten focusbestand. Door middel van scholing willen zij werkzoekenden duurzaam plaatsen in benoemde kanssectoren. Sectoren waar de roep om personeel het grootst is zijn: horeca, zorg, techniek, commerciële dienstverlening en detailhandel.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Investeren in kandidaat en de passende werkplek (en scholing).
Werkplekken aanbieden.
Transparantie profielen.
Scholing als onderdeel begeleiding.

Kwantitatieve ambitie

180 werkfitte kandidaten plaatsen op werkplek of leerwerkplek.
180 werkplekken creëren waarvan 50% leerwerkplekken.

Kwalitatieve ambitie

Werkfitte kandidaten.
Matching van kandidaten op werkplek of leerwerkplek icm scholing.
Verder versterken werkgeversdienstverlening.
Inzichtelijk maken van het gezamenlijk aanbod werkzoekenden.

Diversen

Regio heeft hoogste aantal kandidaten met profiel in kandidatenverkenner.
Harmonisatie van beleid.