Zuid-Holland Centraal

Deze arbeidsmarktregio is een zogeheten pendelregio. De regio kenmerkt zich door land- en (glas)tuinbouw, transport, logistiek en groothandel en horeca en leisure. De ambitie voor Perspectief op Werk wil deze regio bereiken door de samenwerking vooral vorm te geven in het meer in partnerschap samenwerken en het verder optimaliseren van de werkzaamheden en dienstverlening. Er zijn vooral mensen nodig in de techniek, transport, horeca, bouw, techniek en zorg. Er zijn geen specifieke doelgroepen benoemd.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Vraag en aanbod dichter bij elkaar brengen.
Ontwikkeling bedrijfsscholen.
Het nieuwe wij (samenwerkingsproject).

Kwantitatieve ambitie

extra 170 duurzame plaatsingen realiseren.

Kwalitatieve ambitie

Verbeteren aansluiting op de arbeidsmarkt.
Optimaliseren aansluiting wg- en wz-dienstverlening waaronder harmonisatie instrumenten en verbetering transparantie.
Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt.

Diversen

Meer partnerships.
Integrale aanpak aan kandidaten (op alle leefgebieden).
Initiatief Regio werkt (bovenregionaal initiatief in kansrijke sectoren).