Zeeland

In Zeeland wordt nadrukkelijk ingezet op een ketenbenadering die elkaar opvolgt en versterkt. Dit houdt in dat er wordt ingezet op voldoende aanbod van werkfitte kandidaten, ervoor gezorgd wordt dat er voldoende aanbod is van beschikbare banen, dat de plaatsing goed en efficiënt verloopt en dat de mensen de werkplek uiteindelijk ook behouden. Sectoren waar de roep om personeel het grootst is, zijn: logistiek, productie en bouw, zorg en horeca. De doelgroepen waarop deze regio zich richt, zijn: werkzoekenden met een bijstands- of een WW-uitkering.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Meer aanbod van werkfitte kandidaten.
Ondersteunen van werkgevers bij inclusief ondernemerschap.
Verzorgen duurzame plaatsingen.
Versterken pps door andere manier van samenwerken.

Kwantitatieve ambitie

Werkgevers verbinden: 50.
Aantal matches in twee jaar: 160.
Aantal kandidaten om te bemiddelen: 320.
Aantal mensen in beeld brnegen: 640.

Kwalitatieve ambitie

Versterken Zeeuwse samenwerking.

Diversen

Landelijk de meeste krappe arbeidsmarkt.
Inzet op ketensamenwerking.
Inclusief ondernemen.