Kansen PPS

Versterken vraagzijde arbeidsmarkt.
Pilot praktijkleren.
Uitbreiden leerwerktrajecten in kanssectoren.
Innovatiebudget.

Kwantitatieve ambitie

Verbeteren wg-dienstverlening leidt tot 150 extra plaatsingen.
Via pilotpraktijkleren 100 tot 150 inwoners traject naar betaald werk.
Uitbreiding leerwerktrajecten levert 120 extra trajecten op.
waarvan 75 mensen direct aan het werk gaan.

Kwalitatieve ambitie

Verbeteren werkgeversdienstverlening.
Pilot praktijkleren.
Uitbreiding leerwerktrajecten.
Versterken vraagzijde arbeidsmarkt.

Diversen

Grote inzet op ondersteuning werkgevers.
Grote economische verbondenheid met Amsterdam.