West Brabant

In deze regio wordt de nadruk gelegd op innovatie van topsectoren, het vergroten van de toegevoegde waarde, kwalitatieve werkgelegenheid, een Leven Lang Leren en duurzame inzetbaarheid. Sectoren waar de nadruk op ligt in de regio zijn: industrie (High Tech Systems en Materialen), agro/biobased en logistiek. Er zijn geen specifieke doelgroepen benoemd.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Koppelen van werkgevers per branche voor deelname WERK-sessies.

Kwantitatieve ambitie

80 werkgevers clusteren over 4 kansrijke branches.
720 werkfitte werkzamen in beeld brengen om te bemiddelen.
180 duurzame plaatsingen in West-Brabant.
Uitval van medewerkers binnen project minimaliseren tot onder 10%.
Mkb-clusters voor de kanrijke branche ondersteunen.

Kwalitatieve ambitie

Verbindingen maken o.g.v. econmie, arbeidsmarkt en onderwijs.
Werkgelegenheid en onderwijs op ontwikkelniveau houden.
Investeren in duurzame inzetbaarheid van de werkzoekenden.

Diversen

Voor de WERK-sessies is VNO NCW in the lead.