Twente

Regio Twente is een beroepsgroepenketenaanpak aan het ontwikkelen. Versteviging van de infrastructuur, samenwerking en het versterken van bestaande projecten kenmerkt deze aanpak. De regio voert de uitvoering van Perspectief op Werk integraal uit (werkgevers-, werknemersdienstverlening en leren en werken) voor de brede doelgroep van gemeenten en UWV. Twente richt zich vooral op de sectoren techniek, industrie, zorg, voeding en bouw. De doelgroep waar het plan zich op richt zijn; werkzoekenden, werkenden, schoolverlaters en de beroepsbevolking zonder uitkering (onbenut potentieel, de zogeheten Nuggers).

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Vraag in beeld.
Pilot praktijkleren.

Kwantitatieve ambitie

200 deelnemers per pilot.

Kwalitatieve ambitie

Project kennen van je klant
Project begeleiding psyschisch kwetsbaren naar werk.
Project arbeidsmarktcoaches.
Project vraag in beeld.
Project vernieuwende digitale methoden.
Werkplein Twente.
Beroepsgroepenketenaanpak.
Meer uit SROI-aanpak.
Pilot praktijkleren.

Diversen

VNO is trekker van vraag in beeld.
ROC Twente en SWB zijn trekker.
Ontwikkelen 'skills'-huizen, branchegericht werken.

Actueel

Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt

Publieke en private partijen aan elkaar koppelen, maakt deze samenwerking krachtig door elkaars kwaliteiten te benutten, aan te vullen en te versterken. Aan de private kant wordt er op elke