Stedendriehoek en Noord Veluwe

De ambitie voor Perspectief op Werk wil deze regio bereiken door een aantal elementen te intensiveren: het WSP, het matchingsproces, het plaatsen van werkfitte kandidaten en scholing. Deze regio kent acht kansberoepen waarin het wil opleiden. Er zijn geen specifieke doelgroepen benoemd in het plan.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Bouwen van publiek privaat treintje in samenwerking met de alliantie i.c.m. coachings- en weerbaarheidstrainingen.
Ontwikkeling van oriëntatiecarrousels met onderwijs.
Organiseren van rondleidingen bij werkgevers.
Nauwere samenwerking publiek-privaat door kennis met elkaar te delen en
intensievere samenwerking.

Kwantitatieve ambitie

100 matches realiseren in 2020 m.b.v. scholingsvouchers.
50 matches.

Kwalitatieve ambitie

Duurzame matches.
Concrete samenwerkingsafspraken.

Diversen

Intensivering matchingsproces, plaatsen en scholing.
Pilot Samen werken voor Werk | PPS.