Rivierenland

In Rivierenland worden de lopende aanpakken die vernieuwend en effectief zijn, verder doorontwikkeld. Hierbij wordt gekeken naar de huidige behoeften van werkgevers en het aanbod van werkzoekenden. Deze aanpak richt zich op de vier pijlers binnen Perspectief op Werk en het effectiever maken van de regionale werkgeversdienstverlening. In de techniek, ICT en zorg zijn de meeste niet-vervulbare vacatures in deze regio.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Bij elkaar brengen vraag en aanbod en matchen in toegankelijk bestand.
Scholing als onderdeel van begeleiding.

Kwantitatieve ambitie

1.500 mensen 'werkfitter' maken.
200 vacatures op vernieuwende manier uitzetten.
150 passende werkplekken creëren.
3.000 profielen transparant maken.
1.500 werkzoekenden bij bijeenkomsten in contact brengen met
100 werkgevers
250 mensen scholing/begeleiding bieden op de werkvloer.

Kwalitatieve ambitie

Werkfitter en transsparanter maken werkzoekenden.
Meer passende werkplekken aanbieden.
Matchen in een toegankelijker bestand.
Extra inzetten op scholing als onderdeel begeleiding.
Effectievere regionale werkgeversidnestverlening.

Diversen

Regio met veel praktijkopgeleide mensen.
Inzet op intensievere uitvoering en samenwerking.