Rijnmond

In Rijnmond wordt ingezet op het versneld uitvoeren van de al geldende Doe-agenda (samenwerking, werkfit maken van werkzoekenden, matchen op vacatures en publiek-private samenwerkingen). Perspectief op Werk biedt ook de kans om buiten de gangbare paden te durven denken (creativiteit) en handelen. De aanpak in deze regio richt zich op drie terreinen: 1. Aan het werk vanuit een uitkeringssituatie. 2. Van-school-naar-werk. 3. Van-werk-naar-werk. Kanssectoren zijn onder andere bouw & techniek, energie, ICT, haven, leisure, transport, logistiek, groothandel, zorg & welzijn en facilitaire diensten. Er zijn geen specifieke doelgroepen benoemd in het plan.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Transparant maken bestand en vacatures + ken je klant (topprioriteit).
Ontwikkeling van leer-werktrajecten (treintjes) en andere concepten i.s.m. arbeidsmarktpartners.
Organiseren van regionaal matchingsproces.
Samenwenwerking met sociale partners, onderwijsinstellingen en marktpartijen voor beter functionerende arbeidsmarkt.
Private intermediairs laten samenwerken met WSP.
Leerwerkakkoorden.

Kwantitatieve ambitie

Minimaal 5.500 plaatsingen vanuit Rijnmond-gemeenten.
1.000 plaatsingen UWV WW.
65 plaatsingen UWV WIA WGA.
350 plaatsingen UWV Wajong.

Kwalitatieve ambitie

Duurzame matches.
Werkfit en duurzaam werkend.
Samenwerking op regionaal niveau.
Ontschotting/harmonisatie.

Diversen

Ontschotten en harmoniseren regelgeving en instrumenten.

Actueel

Concreet aanbod alliantie om 100.000 werkzoekenden te helpen

In oktober 2020 hebben de leden van de alliantie Samen werken voor werk een aanbod gedaan aan het ministerie SZW, VNG en UWV om bij te dragen aan de opgave