Rijk van Nijmegen

In Rijk van Nijmegen wordt ingezet op een drietal activiteiten:  1. Het voortzetten en uitbreiden van de aanpak van leerwerkarrangementen met ondernemers, onderwijs en overheid. 2. Aansluiten op Leven Lang Ontwikkelen. 3. Aansluiten op kansen in de energietransitie. De sectoren zorg & welzijn, transport & logistiek, horeca, bouw en techniek, ICT, schoonmaak en groenvoorziening ziet de regio als de meest kansrijke sectoren, waarbij techniek, ICT en zorg de meeste niet-vervulbare vacatures in deze regio hebben. Er zijn geen specifieke doelgroepen benoemd in het plan.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Inclusief ondernemerschap in regio verder ontwikkelen en versterken.
Vaststellen van de vraag/behoefte bij ondernemers in kanssectoren.

Kwantitatieve ambitie

Minimaal 200 werkzoekenden uit doelgroep op betaald werk plaatsen.

Kwalitatieve ambitie

Aanpak leerwerkarrangementen voortzetten en uitbreiden.
Aansluiten op Leven lang ontwikkelen.
Aansluiten op Energietransitie.
Inclusief ondernemerschap in regio verder ontwikkelen en versterken.

Diversen

Bij afspraken maken over scholing is ROC weer 'logische'partner.