Noord Oost Brabant

De aanpak in deze regio richt zich op het optimaliseren van de werkgeversdienstverlening, het vergroten van de transparantie van de bestanden en het meer delen van kandidaten, het arbeidsfit maken van werkzoekenden, het ondersteunen van werkgevers bij inclusief ondernemen/MVO en het extra inzetten op vormen van praktijkleren. Kansectoren zijn ICT, zakelijke dienstverlening, industrie, zorg, logistiek en bouw. Er zijn geen specifieke doelgroepen benoemd in het plan.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Ondersteunen van werkgevers bij inclusief ondernemerschap.
Alleen SW en ROC's bij betrokken, weinig aanknoping PPS.

Kwantitatieve ambitie

6.500 plaatsingen 2019 en 5.000 plaatsingen 2020.
Ongeveer 15% van plaatsingen banenafspraak of beschut werk.
800 opnames van video-CV's in 2 jaar.

Kwalitatieve ambitie

Optimaliseren werkgeversdienstverlening 1-loketfunctie WSP.
Vergroten transparantie van bestanden en meer delen van kandidaten.
Werkzoekenden arbeidsfit maken.
Ondersteuning werkgevers bij inclusief ondernemen/MVO.
Extra inzetten op vormen van praktijkleren.

Diversen

Drie SW-ontwikkelbedrijven in WSP, daarmee is PPS.
Uitzenders geen samenwerkingspartner in de regio=beleidskeuze uit 2015.