Noord Holland Noord

De regio Noord Holland Noord kan worden omgeschreven als een gemêleerde economie en arbeidsmarkt: een verscheidenheid aan branches met regionale accenten in agri-business, zorg, handel, bouw, onderwijs, industrie en overheid. Het merendeel aan bedrijven in deze regio is mkb. De regio richt zich in dit plan op werkzoekenden in het algemeen en ontwikkelt een gerichte aanpak voor specifieke groepen. Kanssectoren zijn de agrarische en groensector, bouw, techniek, toerisme, horeca en zorg en welzijn.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Werkfit maken m.b.v. instrumenten en opleidingen.
Onderzoek draaideurconstructies en nazorg.
Ontwikkelfonds waarin publiek private middelen gebundeld zijn.
Experimenten t.b.v. matchingsproces.

Kwantitatieve ambitie

300 extra matches.
20 extra inburgeringstrajecten.
500 werkzoekenden geactiveerd naar economische zelfstandigheid.
200% van de doelstelling van de banenafspraak gerealiseerd.

Kwalitatieve ambitie

Duurzame inzetbaarheid.
Leven lang ontwikkelen.
Inclusiviteit.
Werkgevers anders laten kijken naar functieprofielen.

Diversen

Open Hiring ontwikkelen.