Midden Gelderland

Deze arbeidsmarktregio zet zich al langere tijd in om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en inclusief ondernemerschap als vanzelfsprekend te laten zijn. Met het plan Perspectief op Werk geven ze daar extra impuls aan door werkzoekenden en werkgevers in beeld te brengen, zelfregie te bevorderen, dienstverlening en instrumenten te harmoniseren, branchegericht en competentiegericht te werken en samenwerking te versterken. Concreet organiseren ze daarvoor ontmoetingen, ontwikkelarrangementen, oriëntatiecarrousel en verbreding van hun APK-methode. Ze richten zich op al het onbenutte arbeidspotentieel in de regio.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Vraaginventarisatie bij werkgevers.

Kwantitatieve ambitie

415 extra matches waarvan 200 d.m.v branche-ontwikkeltrajecten.
800 personen in beeld.
Otwikkeltrajecten inzetten bv praktijkverklaringen.
Oriëntatiecarrousel inzetten voor 300 werkzoekenden.

Kwalitatieve ambitie

Werkzoekende en werkgever in beeld.
Competentiegericht werken.
Versterken zelfregie.
Geharmoniseerde werkgeversdienstverlening.
Branchegericht werken.
Optimaliseren samenwerking.

Diversen

Matching-app ontwikkelen.