Midden Brabant

De regio kent een dynamische samenwerkingsstructuur. Midden Brabant beoogt meer mensen perspectief op werk te bieden. Zij zetten hierbij in op het harmoniseren van instrumenten en werkgeversdienstverlening, het transparant maken van het onbenut arbeidspotentieel (in de app talentuitwerkhart.nl), hen werkfit- en bemiddelbaar te maken, de betrokkenheid van werkgevers te vergroten en te bouwen aan een zogeheten rangeerterrein (integrale trajecten) voor werkzoekenden en werkgevers. Sectoren waar de focus in beginsel op ligt, zijn de agrarische sector, techniek en ICT.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Screening van 800 werkzoeken zijn d.m.v. praktijkassessement.

Kwantitatieve ambitie

400 video CV's in digitaal matching systeem.
10 kandidaten uit GGZ-bestand krijgen maatwerktraject.
150 jongeren krijgen maatwerk-ondersteuning.
60 personen werk en branchefit gemaakt voor zorg of logistiek.

Kwalitatieve ambitie

Inzicht in regionaal bestand van niet werkfitte 45-plussers.

Diversen

Aanpak ontwikkelen voor werkzoekenden met psychische kwetsbaarheid.
Experimenteren met basisbaan, leerwerktrajecten en alternatieve vacaturevervulling (Open Hiring).