Helmond de Peel

Deze regio geeft met het plan Perspectief op Werk een impuls aan programma’s om werkzoekenden te matchen op de groeiende vraag vanuit werkgevers. De regio zet in op activiteiten als Leven Lang Ontwikkelen, het coördineren van de arbeidsvraag, een optimaal werk- en leerklimaat, het doorontwikkelen van het regionale talentcentrum, het bieden van werkgevers- en opleidingsvouchers en pilots duurzame plaatsing en nazorg. Zij geven graag ruimte aan publiek-private samenwerking, innovatie en nieuwe ideeën om werkgeversdienstverlening en matches te versterken.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Vouchers voor werkgever en werknemer o.h.g.v. opleidingen en selectie kandidaten.
Experimenteren met PPS zoals social bonds etc.

Kwantitatieve ambitie

50 extra uitstroom uit de Bijstand.
25 plaatsingen naar werk vanuit GGZ-groep.
20 matchen vanuit WIA-bestand.
40 werkgevers ondersteunen m.b.v. vouchers.
4 maal per jaar opleidingsmarkt organiseren.
160 extra mensen die een praktijkverklaring halen.
Mentorwijs is bij 88 werkgevers bekend.

Kwalitatieve ambitie

Leven lang ontwikkelen.
Zicht op gecoördineerde arbeidsvraag.
Ontwikkelen optimaal leef- en werkklimaat in de regio.

Diversen

Aanpak ontwikkelen voor werkzoekenden met psychische kwetsbaarheid.