Haaglanden

In deze arbeidsmarktregio gaat het plan Perspectief op Werk in op de gezamenlijke opgave om de vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. Dit wordt concreet gemaakt door kandidaat-profielen transparant te maken in competentiegerichte arbeidsprofielen, werkfittrajecten te bieden, mensen te ontwikkelen (academie), functies bij werkgevers kandidaatfit te maken (met quick scans), matchingsevents en begeleiding- en nazorgtrajecten te bieden. Sectoren waar de eerste focus op ligt zijn: bouw & techniek, logistiek & transport, overheid & onderwijs en zorg & schoonmaak.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Mkb-ambassadeur die m.b.v. PPS gaat matchen.
UWV gaat samenwerken met re-integratiepartijen t.b.v. transparantie en werkfit.
Praktijkleren.
Regionale sectorale netwerk-matchingevents.

Kwantitatieve ambitie

400 extra kandidaten matchen op baanopeningen.

Kwalitatieve ambitie

Optimaliseren WSP en sectorgewijze werkgeversbenadering.
Kandidaten in beeld met interne en externe etalage.
Oprichten Energieacademie.

Diversen

Gaan werken met arbeidsmarktprofielen.
Oog voor belemmeringen in verschillende leefwerelden.
Hallo Werk uitrollen naar de regio.
Experimenteren gebruik logaritmes en data.

Actueel

Concreet aanbod alliantie om 100.000 werkzoekenden te helpen

In oktober 2020 hebben de leden van de alliantie Samen werken voor werk een aanbod gedaan aan het ministerie SZW, VNG en UWV om bij te dragen aan de opgave