Groot Amsterdam

Deze arbeidsmarktregio kent al een intensieve samenwerkingsstructuur en zijn al actief om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Met Perspectief op Werk geven zij extra impuls aan de integrale werkwijze, de persoonlijke en afgestemde maatwerktrajecten en de functiegerichte begeleiding en scholing. Dit alles ook in PPS-pilots. Techniek, ICT, Transport en logistiek zijn sectoren waar deze impuls erg gewenst is. Motivatie van zowel werkzoekenden als van werkgevers is essentieel om tot succesvolle duurzame matches te komen.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Arbeidspool vorming.
Deelnemen in PPS t.b.v. begeleiding op werkvloer en nazorg.
Scholing als onderdeel begeleiding op PPS wijze intensiveren.
Meedoen aan landelijke pilot praktijkleren door SBB.

Kwantitatieve ambitie

400 extra plaatsingen.
Uitvalpercentage in PPS van 12% naar 8%.
20% van klanten gemeenten en UWV in beeld o.b.v. skillsprofiel.
100 leerlingen hebben praktijkverklaring.

Kwalitatieve ambitie

Inclusieve arbeidsmarkt waarbij bedrijven en instellingen beschikken over voldoende personeel met juiste kwalificaties.

Diversen

Experiment met poolvorming, vanuit 1 contract werken bij verschillende werkgevers.
Chatbor in ontwikkeling tbv doorstroom vanuit onderwijs.